Viss kirurgi vid vissa anorektala och vissa urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprungs sjukdom

Här hittar du tillståndsinnehavare, giltighetstid, indikatorer för årlig uppföljning och tillståndsbeslut.

Tillståndsinnehavare

Region Skåne genom Skånes universitetssjukhus i Lund

Region Stockholm genom Karolinska universitetssjukhuset

Giltighetstid

Tillståndet gäller från 30 juni 2018 och tillsvidare

Årlig uppföljning av nationell högspecialiserad vård

På webbplatsen kan du följa mått och resultat som tillståndsinnehavarna årligen rapporterar till Socialstyrelsen. Här kan du till exempel se antal patienter och behandlingar, tid från remiss till behandling, samt medicinska resultat.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: