Rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar

Tillståndsinnehavare
Nämndsbeslut planerat till 2021

Giltighetstid
Nämndsbeslut planerat till 2021

Socialstyrelsens beslut

Senast uppdaterad:
Publicerad: