Översikt

Här hittar du alla vårdområden inom processen för nationell högspecialiserad vård. Följ länkarna för mer information om status och kommande händelser. Du kan se du vilka regioner som har tillstånd att bedriva vård för områden som är beslutade. Du hittar också vilka indikatorer som vården följs upp med.
Sök bland 70 områden
Filtrera
Processteg
Status
Kommande händelser
Kalenderhändelser
VårdområdenProcessteg och statusKommande händelser
Allvarliga hudsjukdomarSteg 3 – RemissPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 1
AmyloidosSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlarSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Anorektala och urogenitala missbildningar, Hirschsprungs sjukdomSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Avancerad barnanestesi och barnintensivvårdSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Avancerad bäckenkirurgiSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Avancerad endoskopisk diagnostik och behandling i övre och nedre luftvägarnaSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Avancerad matstrupskirurgiSteg 2 – GenomlysningPausat/bordlagt arbete
Avancerad reumakirurgi hos vuxnaSteg 1 – KartläggningPausat/bordlagt arbete
Barn med cochleaimplantatSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Barnglaukom och barnkataraktSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Brachyterapi vid huvud- och halscancerSteg 3 – RemissPausat/bordlagt arbete
ECMOSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
EndometriosSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
EXITSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Extraktion av pacemakerutrustningSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
FosterterapiSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Förvärvade ryggmärgsskadorSteg 7 – NämndbeslutPågående arbeteMöte i nämnden
GUCH kateterintervention/ablationerSteg 2 – GenomlysningPausat/bordlagt arbete
HIPECSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Hjärtkirurgi barn och ungdomarSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Hjärtkirurgi på vuxnaSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
HjärttransplantationSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Huvud- och halsparagangliomSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
Huvud- och halstumörer, 4 delområdenSteg 3 – RemissPausat/bordlagt arbete
Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)Steg 4 – Socialstyrelsens beslutPågående arbeteUtlysning
HögisoleringsvårdSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Intensivvård där levertransplantation kan vara indiceratSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
Intrauterina behandlingarSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Isolerad hyperterm perfusionSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
KardiomyopatierSteg 2 – GenomlysningAvslutat efter genomlysning
Kateteringrepp vid strukturell hjärtsjukdomSteg 2 – GenomlysningAvslutat efter genomlysning
Kraniofacial kirurgiSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
KönsdysforiSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
LevertransplantationSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
LivmoderhalscancerSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
LungtransplantationSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Medfödda metabola sjukdomarSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Medfött diafragmabråckSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Missbildningar på matstrupenSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
MoyamoyaSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Nationella transporterSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörerSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
Neuromuskulära sjukdomarSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
Osteogenesis imperfectaSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
PeniscancerSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
Plexus brachialisskadorSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Preimplantatorisk genetisk diagnostikSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Prematuritetsretionpati (ROP)Steg 4 – Socialstyrelsens beslutPågående arbeteUtlysning
Primär skleroserande kolangit (PSC)Steg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
Prolaps och urininkontinensSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdomSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Resttillstånd efter polioSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Reumaortopedisk vård hos barnSteg 1 – KartläggningPausat/bordlagt arbete
Stamcellstransplantation vid systemisk sklerosSteg 4 – Socialstyrelsens beslutPågående arbeteUtlysning
Svåra brännskadorSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Svåra kroniska lungsjukdomar hos barnSteg 4 – Socialstyrelsens beslutPågående arbeteUtlysning
Svårbehandlad epilepsiSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Svårbehandlade ätstörningarSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
Svårbehandlat självskadebeteendeSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
Tarmsvikt, barnSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Tarmsvikt, vuxnaSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
TestiscancerSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Thoraxkirurgi vid multiresistent tuberkulosSteg 2 – GenomlysningPausat/bordlagt arbete
Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS)Steg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
TrofoblastsjukdomarSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
VulvacancerSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Vård av extremt prematura barnSteg 2 – GenomlysningAvslutat efter genomlysning
Ärftliga näthinnesjukdomarSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
ÖgononkologiSteg 8 – uppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning