Översikt

Här hittar du alla vårdområden inom processen för nationell högspecialiserad vård. Följ länkarna för mer information om status och kommande händelser. Du kan se du vilka regioner som har tillstånd att bedriva vård för områden som är beslutade. Du hittar också vilka indikatorer som vården följs upp med.
Sök bland 70 områden
Filtrera
Processteg
Status
Kommande händelser
Kalenderhändelser
VårdområdenProcessteg och statusKommande händelser
Allvarliga hudsjukdomarSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar14 maj
AmyloidosSteg 1 – KartläggningPågående arbeteGenomlysning
Anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlarSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Anorektala och urogenitala missbildningar, Hirschsprungs sjukdomSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Avancerad barnanestesi och barnintensivvårdSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Avancerad bäckenkirurgiSteg 1 – KartläggningPågående arbeteGenomlysning
Avancerad endoskopisk diagnostik och behandling i övre och nedre luftvägarnaSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Avancerad matstrupskirurgiSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Avancerad reumakirurgi hos vuxnaSteg 1 – KartläggningPågående arbeteGenomlysning
Barn med cochleaimplantatSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Barnglaukom och barnkataraktSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Brachyterapi vid huvud- och halscancerSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar14 maj
ECMOSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
EndometriosSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
EXITSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
FosterterapiSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Förvärvade ryggmärgsskadorSteg 7 – NämndbeslutPågående arbeteMöte i nämnden
GUCH kateterintervention/ablationerSteg 2 – GenomlysningPausat/bordlagt arbete
HIPECSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Hjärtkirurgi barn och ungdomarSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Hjärtkirurgi på vuxnaSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
HjärttransplantationSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Huvud- och halsparagangliomSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
Huvud- och halstumörer, 4 delområdenSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar14 maj
Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)Steg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar14 maj
HögisoleringsvårdSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Intensivvård där levertransplantation kan vara indiceratSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
Intrauterina behandlingarSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Isolerad hyperterm perfusionSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
KardiomyopatierSteg 1 – KartläggningPågående arbeteGenomlysning
Kateteringrepp vid strukturell hjärtsjukdomSteg 2 – GenomlysningAvslutat efter genomlysning
Kraniofacial kirurgiSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
KönsdysforiSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
LevertransplantationSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
LivmoderhalscancerSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
LungtransplantationSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Medfödda metabola sjukdomarSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Medfött diafragmabråckSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Missbildningar på matstrupenSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
MoyamoyaSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Nationella transporterSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörerSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
Neuromuskulära sjukdomarSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
Osteogenesis imperfectaSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
PacemakerutrustningSteg 1 – KartläggningPågående arbeteGenomlysning
PeniscancerSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
Plexus brachialisskadorSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Preimplantatorisk genetisk diagnostikSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Primär skleroserande kolangit (PSC)Steg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
Prolaps och urininkontinensSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdomSteg 1 – KartläggningPågående arbeteGenomlysning
Resttillstånd efter polioSteg 1 – KartläggningPågående arbeteGenomlysning
Reumaortopedisk vård hos barnSteg 1 – KartläggningPågående arbeteGenomlysning
ROP (Retinopathy of prematurity)Steg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar14 maj
Stamcellstransplantation vid särskilda tillståndSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar14 maj
Svåra brännskadorSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Svåra kroniska lungsjukdomar hos barnSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar14 maj
Svårbehandlad epilepsiSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Svårbehandlade ätstörningarSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
Svårbehandlat självskadebeteendeSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
Tarmsvikt, barnSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Tarmsvikt, vuxnaSteg 1 – KartläggningPågående arbeteGenomlysning
TestiscancerSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Thoraxkirurgi vid multiresistent tuberkulosSteg 2 – GenomlysningPausat/bordlagt arbeteGenomlysning
Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS)Steg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan17 september
TrofoblastsjukdomarSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
VulvacancerSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Vård av extremt prematura barnSteg 2 – GenomlysningAvslutat efter genomlysning
Ärftliga näthinnesjukdomarSteg 1 – KartläggningPågående arbeteGenomlysning
ÖgononkologiSteg 8 - UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning