Översikt

Här hittar du alla vårdområden inom processen för nationell högspecialiserad vård. Följ länkarna för mer information om status och kommande händelser. Du kan se du vilka regioner som har tillstånd att bedriva vård för områden som är beslutade. Du hittar också vilka indikatorer som vården följs upp med.
Sök bland 70 områden
Filtrera
Processteg
Status
Kommande händelser
Kalenderhändelser
VårdområdenProcessteg och statusKommande händelser
Allvarliga hudsjukdomarSteg 3 – RemissMöte i beredningsgrupp 1
AmyloidosSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar20 januari 2022
Anorektala och urogenitala missbildningar, Hirschsprungs sjukdomSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Avancerad barnanestesi och barnintensivvårdSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Avancerad bäckenkirurgiSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Avancerad endoskopisk diagnostik och behandling i övre och nedre luftvägarnaSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar20 januari 2022
Avancerad matstrupskirurgiSteg 2 – GenomlysningPausat/bordlagt arbete
Avancerad reumakirurgi hos vuxnaSteg 1 – KartläggningPausat/bordlagt arbete
Barnglaukom och barnkataraktSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Brachyterapi vid huvud- och halscancerSteg 3 – RemissPausat/bordlagt arbete
BrännskadorSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Cochleaimplantat på barnSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
ECMOSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
EndometrioskirurgiSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Ex utero intrapartum treatment (EXIT)Steg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Extraktion av pacemakerutrustningSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar20 januari 2022
FosterterapiSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
GUCH kateterintervention/ablationerSteg 2 – GenomlysningPausat/bordlagt arbete
HIPECSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar20 januari 2022
Hjärtkirurgi på barn och ungdomarSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfelSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
HjärttransplantationSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Huvud- och halsparagangliomSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Huvud- och halstumörer, 4 delområdenSteg 3 – RemissPausat/bordlagt arbete
Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)Steg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan20 januari 2022
HögisoleringsvårdSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Intensivvård där levertransplantation kan vara indiceratSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Intrauterina behandlingarSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Isolerad hyperterm perfusionSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar20 januari 2022
KardiomyopatierSteg 2 – GenomlysningAvslutat efter genomlysning
Kateteringrepp vid strukturell hjärtsjukdomSteg 2 – GenomlysningAvslutat efter genomlysning
Kraniofacial kirurgiSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
KönsdysforiSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
LevertransplantationSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
LivmoderhalscancerSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Lungsjukdomar hos barnSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan20 januari 2022
LungtransplantationSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Medfödda metabola sjukdomarSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar20 januari 2022
Medfödda missbildningar på matstrupenSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Medfött diafragmabråckSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
MoyamoyaSteg 7 – NämndbeslutPågående arbeteUppstart tillståndsområde1 oktober 2022
Nationella transporterSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Neuroendokrina tumörer i bukenSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Neuromuskulära sjukdomarSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Nätkirurgi vid prolapsSteg 7 – NämndbeslutPågående arbeteUppstart tillståndsområde1 oktober 2022
Osteogenesis imperfecta (OI)Steg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan11 mars 2022
PeniscancerSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Plexus brachialisskadorSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)Steg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
Prematuritetsretinopati (ROP)Steg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan20 januari 2022
Primär skleroserande kolangit (PSC)Steg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Rekonstruktiv kirurgi efter förlossningSteg 7 – NämndbeslutPågående arbeteUppstart tillståndsområde1 oktober 2022
Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdomSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Resttillstånd efter polioSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Reumaortopedisk vård hos barnSteg 1 – KartläggningPausat/bordlagt arbete
RyggmärgsskadorSteg 7 – NämndbeslutPågående arbeteUppstart tillståndsområde1 april 2023
SjälvskadebeteendeSteg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
Stamcellstransplantation vid systemisk sklerosSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan20 januari 2022
Svårbehandlad epilepsiSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar20 januari 2022
Tarmsvikt, barnSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
Tarmsvikt, vuxnaSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
TestiscancerSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar20 januari 2022
Thoraxkirurgi vid multiresistent tuberkulosSteg 2 – GenomlysningPausat/bordlagt arbete
Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS)Steg 6 – Beredning för nämndbeslutPågående arbeteMöte i beredningsgrupp 2
TrofoblastsjukdomarSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning
VulvacancerSteg 3 – RemissPågående arbeteSista dag för remissvar20 januari 2022
Vård av extremt prematura barnSteg 2 – GenomlysningAvslutat efter genomlysning
Ärftliga näthinnesjukdomarSteg 2 – GenomlysningPågående arbeteRemissutskick
ÄtstörningarSteg 5 – AnsökanPågående arbeteSista dag för ansökan11 mars 2022
ÖgononkologiSteg 8 – UppföljningBefintliga tillståndÅrlig uppföljning