Kartläggning av vårdområden

Socialstyrelsen leder arbetet med att koncentrera mer av den högspecialiserade vården på nationell nivå. En första genomlysning av vården har gjorts och vi presenterar här de nationella programområdenas förslag på vilka vårdområden som eventuellt bör koncentreras på nationell nivå.

Den sista mars levererade merparten av de nationella programområdena sina bruttolistor över vårdområden som kan bli aktuella för nationell högspecialiserad vård. Nystartade programområden har lite längre tid på sig att skicka in sina förslag.

Ett första steg i arbetet

Detta är första steget i kartläggningen av vilken vård som eventuellt bör koncentreras på nationell nivå. Listan kommer att kompletteras med fler områden och alla de föreslagna områdena kommer kanske inte att utredas vidare av experter. Vi kommer med andra ord att fortsätta arbetet med ”Bruttolistan” i enlighet med den dynamiska process som vi eftersträvar. Listan är sorterad i bokstavsordning, inte i prioriteringsordning.

Till hösten startar sakkunniggrupper

Utifrån den bruttolista som de nationella programområdena tagit fram startar vi nu den första omgången sakkunniggrupper efter pilotarbetet. De områden som valts ut är sådana som många olika programområden föreslagit och prioriterade områden inom psykisk hälsa. Beroende på områdets avgränsning kommer en eller flera sakkunniggrupper startas per område.

Följande områden ingår i den första omgången:

  • Glomustumörer
  • Könsdysfori
  • Neuroendokrina tumörer
  • Osteogenesis Imperfecta / Dysplastiska skelettsjukdomar
  • Svår leversvikt
  • Svårbehandlat självskadebeteende.
  • Svårbehandlade ätstörningar
  • Vissa kateteringrepp hjärta
  • Vissa neuromuskulära sjukdomar

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: