Årlig uppföljning

Socialstyrelsen följer upp nationell högspecialiserad vård och publicerar nya resultat en gång per år. Syftet är att se om målet med god och jämlik vård uppfylls.

På sidorna kan du följa mått och resultat som tillståndsinnehavarna årligen rapporterar till Socialstyrelsen. Här kan du till exempel se antal patienter och behandlingar, tid från remiss till behandling, samt medicinska resultat såsom komplikationer och överlevnad.

För att använda innehållet på bästa möjliga sätt är andra webbläsare än Internet Explorer att föredra, till exempel Chrome, Edge, Mozilla Firefox och Safari.

Fördjupad uppföljning

Utöver årlig uppföljning ansvarar Socialstyrelsen för att återkommande fördjupade uppföljningar görs.

Tillståndsinnehavarna har också i uppgift att göra egenkontroller. Se föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Senast uppdaterad:
Publicerad: