Årlig uppföljning

Socialstyrelsen följer upp nationell högspecialiserad vård och publicerar nya resultat en gång per år. Syftet är att se om målet med god och jämlik vård uppfylls.

Årets inrapportering från verksamheter med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård är nu avslutad och du kan följa resultat för 2020 på vår webbplats. Du kommer till den årliga uppföljningen via länken nedan.

Tillståndsinnehavarna ska utföra egenkontroller, se föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsen ansvarar för regelbundna och fördjupade utvärderingar av tillstånden.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: