Nationell högspecialiserad vård

In English
Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Aktuellt

Ansökningsperioden för viss vård vid endometrios, viss vård vid trofoblastsjukdomar och EXIT är avslutad.

Här kan du läsa om vilka som har ansökt och vad som händer härnäst

Nya områden

Nu presenterar vi områden som vi planerar att starta upp under våren 2020.

Områden med start våren 2020

Utlysning

Socialstyrelsen utlyser nu möjligheten för regionerna att ansöka om tillstånd att bedriva viss vård vid ryggmärgsskador som nationell högspecialiserad vård.

Läs om aktuella områden att ansöka om

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: