Nationell högspecialiserad vård

In English
Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Aktuellt

Utlysning

Socialstyrelsen utlyser nu möjligheten för regionerna att ansöka om tillstånd att bedriva viss vård vid ryggmärgsskador som nationell högspecialiserad vård.

Läs om aktuella områden att ansöka om

Viss vård vid ryggmärgsskador blir nationell högspecialiserad vård

Den 22 oktober 2019 tog Socialstyrelsens generaldirektör beslut om att viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador ska bedrivas vid nationella enheter. Nästa steg är att Socialstyrelsen utlyser tillstånden för ansökan, vilket kommer ske under november. Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutar sedan om vilken eller vilka regioner som får tillstånden.

Här hittar du beslutet

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: