Nationell högspecialiserad vård

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Aktuellt

1 oktober var sista dagen för remissvar

Remissvaren beaktas i beredning inför Socialstyrelsens beslut.

Områden som varit ute på remiss

Information om beslutsprocessen

1 oktober var sista dagen för ansökan

Regionernas möjlighet att ansöka om att bedriva nationell högspecialiserad vård inom flera områden har nu gått ut. Ansökningarna bereds inför nämndens beslut om tillstånd.

Om vilka som har ansökt

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: