Nationell högspecialiserad vård

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Aktuellt

Ansökan är stängd

Den 17 september stängde ansökningsperioden för flera områden, bland annat inom psykiatri, neuromuskulära sjukdomar och neuroendokrina tumörer.

Nya beslut av Socialstyrelsen

I slutet på juni tog Socialstyrelsen beslut om fyra områden. Dessa kommer att utlysas till hösten.

Ta del av Socialstyrelsens beslut

Remissperioden är slut

Remissperioden gick ut 14 maj och vi omhändertar nu alla inkomna synpunkter. Sakkunniga har möjlighet att justera sina förslag och lämna ett förtydligande yttrande till beredningsgrupp 1 inför Socialstyrelsens beslut.

Nu finns resultat från årets inrapportering

Under mars rapporterade samtliga tillståndsinnehavare in uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till oss. Nu är vår webbplats med årlig uppföljning av nationell högspecialiserad vård uppdaterad med data för 2020.

Här kan du ta del av resultaten från uppföljningen

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: