Nationell högspecialiserad vård

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Aktuellt

Nämndbeslut

Nämnden för nationell högspecialiserad vård tog den 13 oktober beslut om fyra områden. Förvärvade ryggmärgsskador, nätkirurgi vid prolaps, rekonstruktiv kirurgi efter förlossning och moyamoya.

Här kan du läsa om vilka som ska bedriva vården

Underlag går ut på remiss

Områden som genomlysts under 2021 går nu ut på remiss. Remissperioden varar till och med 20 januari 2022.

Här kan du ta del av remissunderlagen

Utlysning av områden

Socialstyrelsen öppnar nu för regionerna att ansöka om att få bedriva nationell högspecialiserad vård inom fyra nya områden. Ansökningsperioden pågår fram till och med 20 januari 2022.

Här hittar du alla ansökningsförfrågningar

Ansökan är stängd

Den 17 september stängde ansökningsperioden för flera områden, bland annat inom psykiatri, neuromuskulära sjukdomar och neuroendokrina tumörer.

Här hittar du vilka regioner som ansökt om att få bedriva vården

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: