Nationell högspecialiserad vård

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Aktuellt

Områden går ut på remiss

Områden som genomlystes under 2020 går nu ut på remiss. Remissperioden varar till och med 14 maj.

Här kan du ta del av remissunderlagen

En genomlysning av områdena Vård av extremt prematura barn och Vissa kateteringrepp vid strukturell hjärtsjukdom, har också gjorts av sakkunniga. I dessa genomlysningar kom man fram till att områdena inte lämpar sig för nationell högspecialiserad vård, de går därför inte ut på remiss.

Nu öppnar Socialstyrelsen för ansökningar

Nu kan regioner ansöka om att bedriva nationell högspecialiserad vård inom flera områden. Ansökningsperioden sträcker sig fram till 17 september 2021.

Här hittar du aktuella utlysningar

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: