Nationell högspecialiserad vård

In English
Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Aktuellt

Utlysning

Socialstyrelsen utlyser nu möjligheten för landstingen att ansöka om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård. Läs om aktuella områden att ansöka om.

Pågående remisser

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på flera sakkunniggruppers förslag på vad som ska utgöra nationell högspecialiserad vård och på hur många vårdenheter i landet denna vård ska bedrivas på. Läs mer på sidan om remisser.

Socialstyrelsen har tagit de första besluten om nationell högspecialiserad vård

Den 29 augusti 2019 tog Socialstyrelsens generaldirektör de första besluten om nationell högspecialiserad vård. Viss vård vid endometrios, viss vård vid trofoblastsjukdomar samt åtgärden Ex Utero Intrapartum Treatment (EXIT) ska bedrivas vid nationella enheter. Nästa steg är att Socialstyrelsen utlyser tillstånden för ansökan. Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutar om vilken eller vilka regioner som får tillstånden.

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad: