Nationell högspecialiserad vård

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Aktuellt

1 oktober är sista dagen för remissvar

Nu är flera sakkunniggruppers förslag ute på remiss. 1 oktober är sista dagen för att skicka in remissvar.

Ta del av remissunderlagen

1 oktober är sista dagen för ansökan

Socialstyrelsen utlyser möjligheten för regionerna att ansöka om tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård. Ansökan behöver göras senast 1 oktober.

Områden som är ute för ansökan

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: