Nationell högspecialiserad vård

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Aktuellt

Nominering av sakkunniga

Nu efterfrågar vi nomineringar av sakkunniga inom flera nya områden. Urvalet av områden kommer från den bearbetade bruttolistan som har tagits fram i dialog med de nationella programområdena. Sista datum för nomineringar är 14 februari 2022.

Här hittar du Bruttolistan 2021

Utlysning av områden

Socialstyrelsen utlyser på nytt ett tillstånd för Svårbehandlade ätstörningar hos vuxna samt ett tillstånd för bedömning och läkemedelsbehandling av vuxna med Osteogenesis imperfecta. Ansökningsperioden pågår fram till och med 11 mars 2022.

Här hittar du alla ansökningsförfrågningar

Underlag går ut på remiss

Områden som genomlysts under 2021 går nu ut på remiss. Remissperioden varar till och med 20 januari 2022.

Här kan du ta del av remissunderlagen

Utlysning av områden

Socialstyrelsen öppnar nu för regionerna att ansöka om att få bedriva nationell högspecialiserad vård inom fyra nya områden. Ansökningsperioden pågår fram till och med 20 januari 2022.

Här hittar du alla ansökningsförfrågningar

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: