Nationell högspecialiserad vård

In English
Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Aktuellt

Förslaget att ”Hjärtsjukdom och graviditet” ska utgöra nationell högspecialiserad vård dras tillbaka. Efter genomlysning föreslog sakkunniggruppen för ”Gravida med svår maternell sjukdom” att viss vård borde utgöra nationell högspecialiserad vård och under hösten 2019 skickades underlaget ut på remiss. Efter att vi tagit del av remissinstansernas synpunkter, sakkunnigas yttrande efter remiss och beredningsgruppens yttrande, har Socialstyrelsen beslutat att området inte tas vidare i processen.    

Ansökningsperiod slut

Ansökningsperioden om att få bedriva viss vård vid ryggmärgsskador har gått ut.

Läs här om vilka som har ansökt.

Överenskommelser inom cancer

Överenskommelser om nationell nivåstrukturering, inom ramen för regionernas cancersamarbeten, överförs nu till systemet för nationell högspecialiserad vård. Först ut är nationell vård vid peniscancer.

Här kan ni ta del av Socialstyrelsens remissunderlag inför beslut.

Uppföljning

Inom kort kommer Socialstyrelsen att inhämta årsrapporter (2019) från alla verksamheter som bedriver nationell högspecialiserad vård.

Här kan du läsa mer om uppföljning av nationell högspecialiserad vård

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: