Nationell högspecialiserad vård

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Aktuellt

Remissperioden är slut

Remissperioden gick ut 14 maj och vi omhändertar nu alla inkomna synpunkter. Sakkunniga har möjlighet att justera sina förslag och lämna ett förtydligande yttrande till beredningsgrupp 1 inför Socialstyrelsens beslut.

Nu finns resultat från årets inrapportering

Under mars rapporterade samtliga tillståndsinnehavare in uppföljningsmått och villkorsuppfyllelse till oss. Nu är vår webbplats med årlig uppföljning av nationell högspecialiserad vård uppdaterad med data för 2020.

Här kan du ta del av resultaten från uppföljningen

Nu öppnar Socialstyrelsen för ansökningar

Nu kan regioner ansöka om att bedriva nationell högspecialiserad vård inom flera områden. Ansökningsperioden sträcker sig fram till 17 september 2021.

Här hittar du aktuella utlysningar

Kontakt

Nationell högspecialiserad vård
Senast uppdaterad:
Publicerad: