Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

På webbplatsen kan du läsa om övergripande principer för sjukskrivning och söka i Socialstyrelsens vägledningar vid olika sjukdomar och sjukskrivningssituationer. Webbplatsen riktar sig främst till sjukskrivande läkare och handläggare på Försäkringskassan.
Senast uppdaterad:
Publicerad: