Om föreskrifter och allmänna råd

Från och med 1 juli 2015 ges Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ut i en gemensam författningssamling (HSLF-FS) tillsammans med sex andra myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa.

HSLF-FS står för Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Föreskrifter och allmänna råd som utgivits före den 1 juli 2015 ingår i den nya författningssamlingen men behåller sina tidigare namn.

Författningssamlingen innehåller föreskrifter, allmänna råd och kungörelser. Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör tillämpas. Kungörelser är oftast upphävanden av allmänna råd.

Respektive myndighet ansvarar även fortsättningsvis för innehållet i sina föreskrifter och allmänna råd. Information om hur du tar del av författningarna kommer från och med den 1 juli att finnas på webbplatsen kunskapsguiden.se samt på respektive myndighets webbplats.

Författningssamlingar som berörs

 • Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS)
 • Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS)
 • Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling (TLVFS).

Myndigheter som ingår i HSLF-FS

 • eHälsomyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Läkemedelsverket
 • Rättsmedicinalverket
 • Socialstyrelsen
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Prenumeration och beställning av tryckta versioner

Socialstyrelsens författningar finns att ladda ner gratis i pdf-format men kan också beställas i tryckt version. Du kan också prenumerera på de tryckta versionerna av Socialstyrelsens författningar inom HSLF-FS. Kostnaden per år är 1 500 kronor inklusive moms. Beställ prenumeration på HSLF-FS (hos Publikationsservice)

Inaktuella publikationer

Inaktuella publikationer finns inte på webbplatsen. För att få tillgång till dessa kontakta myndighetens arkivfunktion nedan.

Prenumerera på Socialstyrelsens nyhetsbrev

Om du vill få löpande information om Socialstyrelsens verksamhet kan du även prenumerera på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut varannan vecka via e-post.

Kontakt

Publikationsservice
Telefonnummer: 075-247 38 80

Kontakt

Socialstyrelsens arkiv
Senast uppdaterad: