Regler och riktlinjer

Föreskrifter och allmänna råd

Våra bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Om övergripande principer och specifika rekommendationer för sjukskrivning.

Nationell högspecialiserad vård

Om vård där endast ett fåtal vårdgivare uppfyller kraven på kompetens och tillgänglighet.

Nationella riktlinjer

Ger stöd vid prioriteringar så att vården och omsorgen kan fördela resurserna dit de ger bäst effekt.

Nationella screeningprogram

Ger rekommendationer om screeningprogram för att nå nationell samordning kring screening.

Vem får göra vad?

Här hittar du som arbetar inom vården information om vad som gäller i ditt dagliga arbete.