Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp)

Registret tillhandahåller aktuella uppgifter om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Uppgifterna används för upplysning om personalens behörighet till apotek, arbetsgivare och allmänhet, samt för tillsyn. Dessutom framställs statistik som baserar sig på uppgifterna i registret.

Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp) omfattar personer som sökt och erhållit legitimation för yrken på hälso- och sjukvårdens område.

För närvarande finns följande 21 legitimationsyrken:
Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut eller sjukgymnast, kiropraktor, läkare, logoped, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psykoterapeut, röntgensjuksköterska, receptarie, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist och tandläkare.

I registret finns uppgifter om de yrkesgrupper som omfattas av legitimationsbestämmelser, samt uppgifter om specialistbevis för läkare och tandläkare.

Uppgifter om specialistsjuksköterskor enligt högskoleförordningen finns inte i Socialstyrelsens register.

Huvuddelen av uppgifterna i registret kommer från hälso- och sjukvårdspersonalens ansökningar om legitimation. Vissa uppgifter hämtas också från ”Svensk utbildningsnomenklatur” och folkbokföringen.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och behandlar dina uppgifter enligt förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdpersonal. Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande människa, till exempel namn, personnummer, postadress och e-postadress.

Ändamålet med registret är att föra en aktuell förteckning över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals behörighet. Registret används för legitimationskontroll, framställning av statistik, prognoser och tillsynsändamål. Informationen i registret är skyddad av sekretess vilket innebär att den inte kan lämnas ut om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgifterna röjs.

Uppgifterna i registret hämtas från den registrerade själv, från statens personadressregister samt från hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd samt domstol när det gäller behörighetsinskränkningar.

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan läsa här om hur du begär registerutdrag. Du kan vända dig till Socialstyrelsen om du vill få oriktiga uppgifter korrigerade. Du kan läsa mer om Socialstyrelsens behandling av personuppgifter här.

Följande kodverk används i registret:

yrkeskoder

utbildningskoder

specialistkoder läkare 1992

specialistkoder läkare 1996

specialistkoder läkare 2008

specialistkoder läkare 2015

specialistkoder tandläkare 1993

Specialistkoder tandläkare 2017

specialistkoder temporär behörighet läkare och tandläkare 2016

behörighetsbegränsningskoder

OID för Socialstyrelsens klassifikationer och terminologier finns information om de OID:er som är kopplade till kodverken.

Frågor och beställningar  

Förfrågningar om enskilda personers behörighet kan göras via e-post till hosp@socialstyrelsen.se, men tänk på att e-posten inte är krypterad och att man därför inte bör skicka med känsliga personuppgifter och andra mer skyddsvärda uppgifter utan kryptering.

Vid kontroll av behörighet eller många personer samtidigt tar vi emot uppgifter i Excel- eller textfil som krypteras med 7Zip (https://www.7-zip.org/E). Personnumret skrivs i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN i en egen kolumn eller tabbseparerat. Filen kan efter kryptering skickas in med vanlig e-post.

Det går också bra att ringa oss på vår telefontid som finns angiven under kontakt till höger på denna sida.

Du kan även finna statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på Socialstyrelsens webbplats.

Eventuella beställningar skickas till hosp@socialstyrelsen.se.

Vad gäller bortfall och kvalitet, så innehåller registret alla personer som fått svensk legitimation. Det kan förekomma att enstaka personer som avlidit fortfarande finns kvar i registret, om Socialstyrelsen inte fått information om detta.