Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Registret innehåller uppgifter om socialtjänstinsatser och vårdutnyttjande när det gäller personer med missbruksproblem, enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Uppgifterna i registret används som underlag för den officiella statistiken om missbrukarvård, för det förebyggande arbetet i socialtjänsten och för uppföljning och utvärdering av olika insatser från socialtjänstens sida.

Registret används även för forskningsändamål och allmän samhällsinformation. Det kan bland annat svara på frågor som:

  • Hur många tvångsvårdas i Sverige?
  • Vilken typ av missbruk förekommer?
  • Hur har tvångsvården och missbruket varierat över tid?

Statistik från registret publiceras en gång per år i rapporten ” Insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem”. Senaste rapporten finns på sidan om statistik om insatser för vuxna personer med missbruk och beroende.

Innehåll

Registret omfattar uppgifter om personer som tvångsvårdas enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Uppgifterna finns i tre underregister som är personnummerbaserade och uppdelade på följande områden:

  • vård på institution gällande ansökan
  • omedelbart omhändertagande
  • utskrivning.

Observera att det inte rekommenderas att man samkör registren för forskning. Detta beror på att uppgifter om de tre områdena inlämnas från olika system och därför är svåra att samköra.

Mer information om registrets innehåll finns i variabelförteckningen. I filen hittar du också information om koder och dataset.

Sekretess

Registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare har ett omfattande sekretesskydd. För mer information, se Om sekretessen kring register.

Beställa data eller statistik

För att beställa uppgifter från registret, se Om du vill beställa data eller statistik.

Uppgiftsinlämning

Uppgifterna till registret samlas in genom Statens institutionsstyrelse och förvaltningsrätterna. Uppgifterna skickas in direkt till Socialstyrelsen via vår inrapporteringsportal Filip. Mer information på inrapporteringsportalen Filip.