Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Registret utgör underlag till statistik som visar omfattningen av insatser för personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Registret har funnits sedan år 2004 då statistik över LSS blev en del av Sveriges officiella statistik. Registret används också som underlag i det nationella systemet för utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner.

Innehåll

Registret innehåller uppgifter om personer som haft verkställda beslut om en eller flera LSS-insatser samt information om nio av insatserna. Dessa uppgifter kan sedan delas upp på bakgrundsfaktorer som till exempel kön, ålder och kommun.

För mer ingående information om registrets innehåll, se variabelförteckningen.

Uppgifter om insatsen Råd och stöd samlas in i en separat insamling på aggregerad nivå där landstingen oftast är uppgiftslämnare.

Sekretess

Registret över insatser enligt LSS har ett omfattande sekretesskydd. För mer information, se Om sekretessen kring register.

Uppgiftsinlämning

Uppgifterna till registret samlas in på individnivå en gång om året från landets samtliga kommuner.

Inrapportering av uppgifter sker från 2018 direkt till Socialstyrelsen. Mer information om inrapporteringsportalen finns på sidan Information om Socialstyrelsens nya inrapporteringsportal.

Beställa data eller statistik

För att beställa uppgifter från registret, se Om du vill beställa data eller statistik.