Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Svenska barnhälsovårdsregistret

  • Registerhuvudman: Landstinget i Östergötland
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum SydOst, RCSO
  • Startår: 2013
  • Använda klassifikationer: ICF, Snomed CT
  • Registerkategori: Barn och ungdom
  • Registret innehåller information om: Åtgärder, Primärvård, Riskfaktorer, Uppföljningsdata 3-5 månader efter fallens registrering i registret, Uppföljningsdata 6-11 månader efter fallens registrering i registret, Uppföljningsdata 12 månader eller senare efter fallens registrering i registret
  • Certifieringsnivå: K (registerkandidat)

Beskrivning av registret

Syftet med BHVQ är bland annat att:

• Upprätthålla och utveckla kvaliteten på dagens BHV

• Följa täckningsgraden i den svenska barnhälsovården utifrån principen om alla barns rätt till hälsovård och alla barn och föräldrars rätt till undervisning om barnhälsovård.

• Utvärdera den egna verksamheten.

• Göra jämförelser över landet.

• Beskriva verksamheten med hjälp av gripbara mått för den politiska styrprocessen.

Registret kommer att utgöra en grund för kontinuerlig kvalitetsförbättring inom BHV. En framtida möjlighet med BHVQ kan bli att följa utvecklingen av hälsoläget bland barn nationellt, regionalt och på lokalnivå samt att mäta föräldrarnas och barnens uppfattning om barnhälsovården via PREM-data.

Population

Samtliga folkbokförda barn, 0-5 år, i Sverige. Registret förtecknar även barn med reservnummer, papperslösa och gömda barn som kommer till barnhälsovårdens kännedom.

Åldrar i registret

0 till och med 5 år

Registrets totala volym

När registret är fullt utbyggt kommer det att innehålla 500 000 barn. Varje år tillkommer en ny kohort om 100 000 barn.

Täckningsgrad

Registret har påbörjat datainsamling och på registrets webbplats finns aktuell information om vilka landsting/regioner som deltar i registret. Ett färdigutbyggt BHVQ ska innefatta alla barnhälsovård i riket, det vill säga ha 100 procents täckning.

Variabelförteckning

Barnhalsovardsregistret.xlsLadda ner variabellista

 

Kontakt

Registerhållare
Thomas Wallby

Kontaktperson
Thomas Wallby

Registrets webbadress
www.bhvq.se