Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.SIR (Svenska Intensivvårdsregistret)

  • Registerhuvudman: Landstinget i Värmland
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum Stockholm, QRC
  • Startår: 2001
  • Använda klassifikationer: KVÅ, ICD10
  • Registerkategori: Anestesi och intensivvård
  • Registret innehåller information om: Diagnoser, Åtgärder, Sluten vård, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall, Uppföljningsdata 3-5 månader efter fallens registrering i registret, Uppföljningsdata 6-11 månader efter fallens registrering i registret, Uppföljningsdata 12 månader eller senare efter fallens registrering i registret
  • Certifieringsnivå: Nivå 1

Beskrivning av registret

Svenska Intensivvårdsregistret har som syfte att utan egen vinning driva ett Nationellt Kvalitetsregister för intensivvård i Sverige för att följa och höja kvaliteten på svensk intensivvård inom utvalda kontinuerligt uppföljda områden. Svenska Intensivvårdsregistret skall dessutom främja metodutveckling och forskning inom intensivvården, framför allt inom epidemiologi, men även andra riktade områden där ett deltagande av många centra är en förutsättning för genomförande av högkvalitativa vetenskapliga studier.

Population

Alla intensivvårdspatienter i Sverige.

Åldrar i registret

Alla åldrar

Variabelförteckning

Intensivvardsregistret.xlsLadda ner variabellista

 

Kontakt

Registerhållare
ceo@icuregswe.org

Kontaktperson
sir@icuregswe.org

Registrets webbadress
www.icuregswe.org