Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Senior alert (nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg)

  • Registerhuvudman: Region Jönköpings län
  • Registercentrum - tillhörighet: UCR - Uppsala Clinical Research Center
  • Startår: 2008.
  • Använda klassifikationer: KVÅ
  • Registerkategori: Övriga områden
  • Registret innehåller information om: Åtgärder, Primärvård, Sluten vård, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall, Riskfaktorer, Uppföljningsdata 3-5 månader efter fallens registrering i registret, Uppföljningsdata 6-11 månader efter fallens registrering i registret, Uppföljningsdata 12 månader eller senare efter fallens registrering i registret
  • Certifieringsnivå: Nivå 2

Beskrivning av registret

Ett kvalitetsregister för att stödja den vårdreventiva processen att förebygga fall, trycksår, undernäring och munhälsa hos äldre.

Population

Samtliga personer 65 år eller äldre med någon form av kontakt med vård och omsorg; särskilt boende, korttidsenhet, hemsjukvård, primärvård och/eller sjukhusvård. Registret är designat för gruppen äldre men det är möjligt att registrera yngre.

Åldrar i registret

Över 18 år, men fokus på över 65 år.

Registrets totala volym

Cirka 1 000 000 riskbedömningar registrerade sedan 1 april 2008. Dessutom tillkommer minst lika många registreringar för åtgärder, uppföljning och registreringar av händelser. Cirka 300 700 unika individer finns i registret.

Volym det senaste verksamhetsåret

Cirka 20 000 registrerade riskbedömningar/månad plus tillhörande registrerade åtgärder, uppföljningar och händelser.

Täckningsgrad

98 procent av kommunerna är anslutna till registret. Samtliga landsting är anslutna men inte samtliga verksamheter inom landsting. Cirka 13 000 enheter.

Variabelförteckning

SeniorAlertVariabellista.xlsLadda ner variabelförteckning

 

Kontakt

Registerhållare
Anna Trinks

Kontaktperson
Anna Trinks

Registrets webbadress
www.senioralert.se