Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Pidcare

  • Registerhuvudman: Region Jönköpings län
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum SydOst, RCSO
  • Startår: 2012
  • Använda klassifikationer: ICD10, ATC
  • Registerkategori: Infektion
  • Registret innehåller information om: Läkemedel, Diagnoser, Åtgärder, Sluten vård, Specialiserad öppenvård, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall, Socioekonomi, Riskfaktorer, Uppföljningsdata 12 månader eller senare efter fallens registrering i registret
  • Certifieringsnivå: Nivå 3

Beskrivning av registret

PIDcare är ett kvalitetsregister som strävar efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet.

Population

Patienter med primär immunbristsjukdom vilket innefattar >300 diagnoser. Vissa diagnoser är extremt sällsynta medan andra är relativt vanliga. Tillstånden är kroniska, ofta med livslång behandling. Till viss del registreras även patienter med sekundär immunbristsjukdom, dock inte patienter med HIV.

Åldrar i registret

Alla åldrar.

Registrets totala volym

2018-10-01: 2 378 individer, 18 946 provtagningstillfällen, 178 480 unika prover.

Volym det senaste verksamhetsåret

2017: 373 individer, 1 465 provtagningstillfällen, 18 716 unika prover.

Variabelförteckning

variabellista-pidcare.pdfLadda ner variabelförteckningen.

 

Kontakt

Registerhållare
Susanne Hansen

Kontaktperson
Susanne Hansen

Registrets webbadress
www.pidcare.se