Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.NDR (Nationella Diabetes Registret) med SWEDIABKIDS

  • Registerhuvudman: Västra Götalandsregionen
  • Registercentrum - tillhörighet: Registercentrum VGR
  • Startår: 1996
  • Använda klassifikationer: ICD10
  • Registerkategori: Endokrina organen
  • Registret innehåller information om: Läkemedel, Diagnoser, Åtgärder, Primärvård, Sluten vård, Specialiserad öppenvård, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall
  • Certifieringsnivå: Nivå 1

Beskrivning av registret

Nationella Diabetesregistret, NDR, skapades 1996 av Svensk Förening för Diabetologi som ett svar på S:t Vincentdeklarationen, vars syfte var att påverka europas länder att minska sjukligheten till följd av diabetes. NDR utformades för att möjliggöra jämförelser mellan de kliniska resultaten på alla enheter där diabetespatienter vårdas och ett nationellt genomsnitt för ett flertal kliniska variabler. SWEDIABKIDS startade år 2000 och innehåller samtliga barn och ungdomar med diabetes i Sverige.

Population

I NDR registreras personer över 18 år med Diabetes Mellitus, exklusive graviditetsdiabetes. I SWEDIABKIDS registreras barn upp till 18 år med diabetes.

Åldrar i registret

Alla åldrar

Registrets totala volym

Till NDR har cirka 710 000 unika individer registrerats sedan år 1996.

Till SWEDIABKIDS har cirka 20 000 unika individer registrerats sedan år 2000.

Volym det senaste verksamhetsåret

För 2016 till NDR=412 347 unika individer

För 2016 till SWEDIABKIDS=7 680 unika individer

Täckningsgrad

NDR specialiserad öppenvård = 98 procent

NDR primärvård  = 92 procent

SWEDIABKIDS = 98 procent

Variabelförteckning

En variabelförteckning finns på NDR webbplats

 

Kontakt

Registerhållare
Soffia Gudbjörnsdottir

Kontaktperson
Soffia Gudbjörnsdottir

Registrets webbadress
www.ndr.nu