Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

  • Registerhuvudman: Uppsala läns landsting
  • Registercentrum - tillhörighet: Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro
  • Startår: 1998
  • Använda klassifikationer: ICD10, C61.9
  • Registerkategori: Cancer
  • Registret innehåller information om: Diagnoser, Åtgärder, Primärvård, Sluten vård, PROM eller annat självrapporterat hälsoutfall
  • Certifieringsnivå: Nivå 1

Beskrivning av registret

Nationella prostatacancerregistret (NPCR) är ett incidens- och processregister som omfattar alla fall av Pca i Sverige. Syftet med NPCR är att övervaka tidstrender och geografiska skillnader med avseende på utredning, diagnostik, tumörkarakteristik och behandling.

Målet är att varje Pca-patient ska få rätt behandling. Terapivalet är kritiskt för att undvika både under- och överbehandling. Med rätt behandling menas att män med avancerad Pca får optimal tumör kontroll, att män med hög risk för progress och död får kurativ behandling och att män med låg risk får behandling med minimala biverkningar.

Registreringen i NPCR sker i tre steg. I det första steget registreras uppgifter om utredningen som ledde till prostatacancerdiagnosen, till exempel serumnivå av PSA (prostata-specifikt antigen), hur många biopsier (vävnadskolvar) som togs och hur tumören bedömdes vid mikroskopisk undersökning. I det andra steget registreras uppgifter om behandlingen och väntetider till denna. Om patienten fått strålbehandling rapporteras detta separat från behandlande onkologklinik. En tredje registrering sker av patientupplevda symtom före behandling, samt ett och fem år efter operation eller strålbehandling.

Population

Alla fall av prostatacancer.

Åldrar i registret

Alla

Registrets totala volym

Totalt antal registrerade fall 1998-2014: 149 770

Volym det senaste verksamhetsåret

Registrerade 2014: 10 452

Täckningsgrad

Täckningsgrad jämfört med cancerregistret 1998-2014: 98 procent.

Referenser på valideringar

Tomic K, Sandin F, Wigertz A, Robinson D, Lambe M, Stattin P. Evaluation of data quality in the National Prostate Cancer Register of Sweden. Eur J Cancer. 2015 Jan;51(1):101-11.

Variabelförteckning

Variabelförteckningen finns på kvalitetsregistrets webbplats.

 

Kontakt

Registerhållare
Pär Stattin

Kontaktperson
Pär Stattin

Registrets webbadress
www.npcr.se