Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Nationella kvalitetsregister

I Sverige finns flera nationella kvalitetsregister med personbundna uppgifter inom specifika områden i hälso- och sjukvården. De används bland annat för förbättringsarbete och uppföljning samt för forskning. Här hittar du information om kvalitetsregistren och deras översiktliga variabellistor. För mer information, kontakta respektive register.


Register Registerkategori
Amputation och Protesregistret Rörelseorganen
Andningssviktregistret Andningsorganen
AuriculA (Nationellt register för Atrialt flimmer och Antikoagulation) Cirkulationsorganen
Blodcancerregistret Cancer
BOA-registret (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros) Rörelseorganen
BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Barn och ungdom
Bröstimplantatregistret Övriga områden
BUSA Nationellt kvalitetsregister för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Psykiatri
CF register, kvalitetsregister för cystisk fibros Andningsorganen
CPUP (CP-uppföljningsprogrammet i Sverige) Barn och ungdom
Endovaskulär behandling av stroke - EVAS Nervsystemet
GallRiks (Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi) Mage och Tarm
Graviditetsregistret Obstetrik och gynekologi
HAKIR (handkirurgiskt kvalitetsregister) Rörelseorganen
InfCare Hepatit Infektion
InfCare HIV (Kvalitetsregistret InfCareHIV) Infektion
Internetbehandlingsregistret Psykiatri
Kvalitetsregister ECT Psykiatri
Kvalitetsregistret för Gynekologisk Onkologi Cancer
Kvalitetsregistret för hjärntumörer Cancer
Kvalitetsstjärnan (kvalitetsregister för uppföljning av psykiatrisk vård) Psykiatri
Könsdysforiregistret Övriga områden
LKG-registret (kvalitetsregister för uppföljning av läpp- käk- gomspalt) Barn och ungdom
Luftvägsregistren (RiksKOL+ NAR) Andningsorganen
Makularegistret Ögon
Malignt hudmelanom - nationellt kvalitetsregister Cancer
MMCUP (uppföljningsprogram vid spinal dysrafism och hydrocefalus) Nervsystemet
Nationella Bröstcancerregistret Cancer
Nationella Kataraktregistret Ögon
Nationella Njurcancerregistret Cancer
Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Cancer
Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatri, Q‑bup Psykiatri
Nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom Psykiatri
Nationellt Kvalitetsregister för Blåscancer Cancer
Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention Cancer
Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insats Barn och ungdom
Nationellt kvalitetsregister för Esofagus och Ventrikelcancer Cancer
Nationellt kvalitetsregister för habilitering - HabQ Barn och ungdom
Nationellt kvalitetsregister för infektionssjukdomar Infektion
Nationellt kvalitetsregister för kateterablation Cirkulationsorganen
Nationellt kvalitetsregister för mammografiscreening Cancer
Nationellt kvalitetsregister för psykosvård Psykiatri
Nationellt kvalitetsregister för Tyreoidecancer Cancer
Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- och halssjukvård Övriga områden
Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi Obstetrik och gynekologi
Nationellt lungcancerregister Cancer
Nationellt Register för Cancer i Pankreas och Periampullärt Cancer
Nationellt register för inflammatorisk tarmsjukdom – SWIBREG Mage och Tarm
Nationellt register för peniscancer Cancer
Nationellt register över smärtrehabilitering (NRS) Rörelseorganen
NDR (Nationella Diabetes Registret) med SWEDIABKIDS Endokrina organen
Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Nervsystemet
Pidcare Infektion
PsoReg (Register för Systembehandling av Psoriasis) Övriga områden
Q-IVF (Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning) Obstetrik och gynekologi
Registret för Svenska Bukväggsbråck Mage och Tarm
RiksFot Rörelseorganen
RIKSHÖFT (Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienterna och deras behandling) Rörelseorganen
Riksstroke - Nationella kvalitetsregistret för stroke Nervsystemet
RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister) Cirkulationsorganen
RiksSår (nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår) Cirkulationsorganen
RIKSÄT (Nationellt kvalitetsregister för ätstörning) Psykiatri
RättspsyK Psykiatri
Sarkomregistret Cancer
Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery Endokrina organen
Senior alert (nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg) Övriga områden
SIR (Svenska Intensivvårdsregistret) Anestesi och intensivvård
SOReg (Scandinavian Obesity Surgery Registry) Mage och Tarm
SWEDCON (Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar) Cirkulationsorganen
Swedeheart (Nationellt register för hjärtintensivvård, kranskärlsröntgen, PCI, hjärtkirurgi och sekundärprevention) Cirkulationsorganen
Swedvasc (Nationella kvalitetsregistret för kärlkirurgi) Cirkulationsorganen
SweLiv - Svenska registret för cancer i lever och gallvägar Cancer
Svensk Reumatologis Kvalitetsregister Rörelseorganen
Svenska Barncancerregistret Cancer
Svenska Barnepilepsiregistret (BEPQ) Barn och ungdom
Svenska barnhälsovårdsregistret Barn och ungdom
Svenska Barnnjurregistret Barn och ungdom
Svenska barnreumaregistret Barn och ungdom
Svenska Cornearegistret Ögon
Svenska Demensregistret (SveDem) Nervsystemet
Svenska Fotledsregistret Rörelseorganen
Svenska Frakturregistret Rörelseorganen
Svenska Hemofiliregistret Övriga områden
Svenska hjärt-lungräddningsregistret Cirkulationsorganen
Svenska Hypofysregistret Endokrina organen
Svenska Höftprotesregistret Rörelseorganen
Svenska ICD- och pacemakerregistret Cirkulationsorganen
Svenska knäprotesregistret Rörelseorganen
Svenska kolorektalcancerregistret Cancer
Svenska Korsbandsregistret Rörelseorganen
Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer Cancer
Svenska neuroregister Nervsystemet
Svenska PAH Registret Cirkulationsorganen
Svenska Palliativregistret Övriga områden
Svenska Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar Barn och ungdom
Svenska ryggregistret - Swespine Rörelseorganen
Svenska Skulder och Armbågs Registret Rörelseorganen
Svenska Sömnapnéregistret Övriga områden
Svenska testikelcancerregistret-SWENOTECA Cancer
Svenska Traumaregistret Anestesi och intensivvård
Svenskt Beroenderegister Psykiatri
Svenskt Bråckregister - Nationellt kvalitetsregister för ljumskbråcksoperationer Mage och Tarm
Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer Cancer
Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit Tandvård
Svenskt kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning Ögon
Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ) Barn och ungdom
Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry – SNR/SRR Övriga områden
Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister, SPOq Rörelseorganen
Svenskt Perioperativt Register Mage och Tarm
Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD-registret Övriga områden
Webrehab Sweden (Kvalitetsregister inom rehabiliteringsmedicin) Nervsystemet

Sök och avgränsa

Kontakt