Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Medicinska födelseregistret

Sedan 1973 finns det medicinskt födelseregister över graviditeter som lett till förlossning i Sverige. Registret innehåller uppgifter om själva graviditeterna, förlossningarna och om de nyfödda barnen.

Registret utgör ett underlag för analys av händelser och utfall för kvinnor och barn under graviditet, förlossning och nyföddhetsperioden.

Frågeställningar som medicinska födelseregistret kan bidra till att besvara:

  • Fortsätter antalet förlossningar att öka för varje år?
  • Vad är medelåldern bland kvinnor som föder barn och hur varierar den i landet?
  • Hur många gravida kvinnor röker och hur många har högt BMI?
  • Vilken typ av smärtlindring används vid förlossning bland först- och omföderskor?
  • Hur stor andel fick bristningar av grad III och IV i samband med förlossningen?
  • Hur stor andel av barnen föds för tidigt?

Registret kan även samköras med andra hälsodataregister. Det går exempelvis att samköra med läkemedelsregistret för att koppla ihop läkemedelsanvändning och graviditet eller med patientregistret för att följa upp svårt sjuka barn.

Innehåll

Registret innehåller uppgifter om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn som rapporteras av förlossningsvården och nyföddhetsvården. Levande födda samt dödfödda barn som har en graviditetslängd på 22 + 0 veckor ingår (före 1 juli 2008 ingick dödfödda från och med vecka 28 + 0). Endast uppgifter där det finns ett klart motiv för en rikstäckande registrering på individnivå finns med i registret.

De uppgifter som ingår är bland annat kvinnans tidigare graviditeter, rökning, förlossningsklinik, graviditetslängd, smärtlindring, förlossningssätt, diagnoser hos moder och barn, operationer, barnets kön, vikt, längd och huvudomfång samt barnets tillstånd vid födelsen.

Genom koppling till SCB:s register hämtas uppgifter till medicinska födelseregistret, däribland barnets personnummer, den församling där modern var skriven vid förlossningen, uppgifter om nationalitet för båda föräldrarna samt moderns födelseland.

Uppgifter om assisterad befruktning som publiceras i rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn hämtas från Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning, Q-IVF. För statistikfrågor, kontakta Karin Källén.

Registret över fosterskador och kromosomavvikelser

Kopplat till medicinska födelseregistret finns registret över fosterskador och kromosomavvikelser. För mer information om innehåll och syfte, se registrets egen sida.

Sekretess

Medicinska födelseregistret har ett omfattande sekretesskydd. För mer information, se Om sekretessen kring register.

Beställa data eller statistik

Om du vill beställa uppgifter från registret, se Beställa data eller statistik.