Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård

Registret innehåller uppgifter om kommunala hälso- och sjukvårdinsatser. Det utgör bland annat underlag till officiell statistik och forskning och har en omfattning på nästan 400 000 personer per år.

Syftet med registret är att tillhandahålla uppgifter om hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för enligt 12 kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Innehåll

Registret inrättades 2007. Den första insamlingen avsåg vård- och omsorgsinsatser i september samma år. Registret har därefter uppdaterats halvårsvis med uppgifter för de senaste sex månaderna men kommer från och med 2019 att uppdateras månadsvis.

Fram till och med 2018 innehåller registret uppgifter om alla personer som fått någon insats inom den kommunala hälso- och sjukvården uppdelat per kalendermånad. Från och med 2019 kompletteras registret med uppgifter om vilka åtgärder patienten har fått enligt KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder) om åtgärderna har utförts av legitimerad personal med kommunen som vårdgivare. Uppgifterna samlas in enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:67) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården som träder i kraft 1 januari 2019.

Sekretess

Registret över insatser i kommunal hälso- och sjukvård har ett omfattande sekretesskydd. För mer information, se Om sekretessen kring register.

Beställa data eller statistik

Om du vill beställa uppgifter från registret, gå till sidan Beställa data och statistik.

Uppgiftsinlämning

Från och med 2018 sker insamlingen via Socialstyrelsens portal. Här hittar du information om Socialstyrelsens nya inrapporteringsportal.

Socialstyrelsen har tagit fram ett stödmaterial som riktar sig till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, de som arbetar med verksamhetssystem eller statistik, verksamhetsutvecklare samt chefer i kommunal hälso- och sjukvård. Stödmaterialet ger information om register och statistik som en viktig källa till kunskap (Del 1) samt en beskrivning av vilka uppgifter som ska lämnas till Socialstyrelsen enligt uppgiftsskyldigheten i HSLF-FS 2017:67 (Del 2). Materialet finns att ladda ned som Powerpoint (pdf) med eller utan kommentarer. Versionen utan kommentarer lämpar sig för visning på skärm och versionen med kommentarer lämpar sig som talmanus till bilderna.

Stödmaterial för Registret över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård (powerpoint)

Stödmaterial för Registret över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård (powerpoint med kommentarl)