Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Cancerregistret

Cancerregistret används för att kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändring över tiden. Det ska även utgöra en bas för forskning samt möjliggöra internationella jämförelser.

Syftet med cancerregistret är att kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändring över tiden.

Uppgifterna i registret kan användas för att svara på exempelvis:

  • Hur ser utvecklingen ut när det gäller antal nya fall?
  • Finns det några regionala eller demografiska skillnader?
  • Hur stor är överlevnadssannolikheten i olika cancersjukdomar?

Innehåll

Cirka 60 000 maligna cancerfall i Sverige rapporteras varje år till registret. Antalet syftar på inrapporterade tumörer och inte antal personer. Det innehåller bland annat uppgifter som personnummer, kön, hemort vid diagnos, anmälande sjukhus och klinik, diagnosdatum, klinisk och morfologisk diagnos samt tumörutbredning vid diagnostillfället. Uppgifter om metastaser finns endast om primärtumören inte är känd.

Från dödsorsaksregistret hämtas också uppgifter om dödsdatum och underliggande dödsorsak och från Registret över totalbefolkningen (RTB) vid SCB inhämtas information om eventuell migration samt uppgifter om huruvida personen fortfarande är folkbokförd i landet.

För mer ingående information om registrets innehåll, se variabelförteckningen.

Registret över basalcellscancer

Kopplat till cancerregistret finns sedan 2004 även ett register över basalcellscancer, en godartad tumörform som är den vanligaste formen av hudcancer. Cirka 40 000 personer i Sverige får varje år diagnosen basalcellscancer. För mer information om syfte och innehåll, se registrets egen sida.

Sekretess

Cancerregistret har ett omfattande sekretesskydd. För mer information, se Om sekretessen kring register.

Uppgiftsinlämning

Datauppgifterna skickas först till sex regionala cancercentrum för att kodas och registreras. Efter kontroll av materialet skickas det vidare till Socialstyrelsen för att ingå i cancerregistret. Registret uppdateras en gång om året. För ytterligare information om uppgiftsinlämning, se För uppgiftsinlämnare till cancerregistret.

Beställa data eller statistik

Om du vill beställa uppgifter från registret, se Om du vill beställa data eller statistik