Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Dödsorsaksregistret

Dödsorsaksregistret ger underlag för den officiella statistiken om dödsorsaker i Sverige. Registrets data används också för beskrivningar av befolkningens hälsa, som underlag för insatser i hälso- och sjukvården samt för forskning.

Syftet med registret är att kunna beskriva dödsorsaker och följa dödlighetens utveckling i Sverige fördelat på bland annat kön och ålder. Uppgifterna kan användas för att svara på exempelvis:

  • Hur många avlider i dödsorsaker, som kunde ha undvikits, under ett visst år?
  • Hur ser utvecklingen av antal döda i lungcancer ut över tid?
  • Finns det regionala skillnader i dödsorsaker?

Innehåll

Dödsorsaksregistret innehåller data från 1961 och uppdateras varje år. Det finns också ett historiskt dödsorsaksregister för åren 1952–1960.

Till och med 2011 omfattar dödsorsaksregistret alla avlidna personer som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om själva dödsfallet inträffade inom eller utom landet. Från och med 2012 ska dock samtliga dödsfall som inträffat i Sverige ingå i registret, också de där personen inte var folkbokförd i Sverige vid tidpunkten för dödsfallet. Dödsfall bland personer som inte var folkbokförda i Sverige vid tiden för dödsfallet inkluderas i registret drygt ett år efter övriga dödsfall. I registret ingår inte dödfödda.

Diagnoserna i dödsorsaksregistret är kodade enligt den internationella versionen av ICD och inte den svenska.

Mer information om registrets innehåll finns i variabelförteckningen.

Ny information om substanser i substansmodulen

Socialstyrelsen tillgängliggör nu ny information i den så kallade substansmodulenen som blir en ny del av dödsorsaksregistret. Modulen innehåller information om substanser nämnda på dödsorsaksintyget. Substansmodulen inkluderar endast dödsfall som klassats som läkemedels- och narkotikaförgiftningar definierade som dödsfall med underliggande dödsorsak i intervallen X40-X44, X60-X64 eller Y10-Y14. I övrigt gäller samma inklusionskriterier som övriga dödsorsaksregistret. Modulen innehåller information från år 2012 och framåt.

Utdrag ur dödsorsaksregistret

Om du som anhörig vill få uppgifter om dödsorsak, vänd dig till den läkare eller sjukvårdsinrättning som utfärdat dödsorsaksintyget.

Sekretess

Dödsorsaksregistret har ett omfattande sekretesskydd. För mer information, se Om sekretessen kring register.

Beställa data eller statistik

För beställningar ur dödsorsaksregistret, se Om du vill beställa data eller statistik.