Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du beställer data ur våra register för forskning. Registren skyddas av sekretess men data kan lämnas ut efter särskild prövning.

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Det tar oftast 3–6 månader att handlägga en beställning. Det kan dock ta längre tid beroende på hur din beställning är utformad och om data från andra registerhållare ingår. Väntetiden att tilldelas en handläggare kan också variera beroende på om beställningen baseras på en sedan tidigare bestämd studiepopulation eller om studiepopulationen ska skapas.

Beställning där studiepopulationen ska skapas

Vi har nu påbörjat handläggningen av ärenden som kom in i juli, 2018.

Beställning baserad på bestämd studiepopulation

Vi har nu påbörjat handläggningen av ärenden som kom in i augusti, 2018.

Den 1 juli 2018 infördes en ny förvaltningslag (2017:900) som innebär att vi ska meddela den som inleder ett ärende ifall handläggningen av ärendet kommer att bli väsentligt försenad. Det gäller när Socialstyrelsen inte kommer att kunna fatta beslut inom rimlig tid och där orsaken till förseningen inte beror på sökanden.

Kostnaden för beställningen är 1 100 kronor per arbetad timme (exklusive moms). Arbetet innefattar administration, sekretessprövning och datauttag. De allra flesta beställningar tar 10 till 40 timmar.

Så här förbereder du din beställning

 • Ta del av informationen på den här sidan och på sidan om sekretessen kring våra register.
 • Om du önskar en population baserad på diagnoser ska ICD-klassifikation och diagnoskod enligt ICD användas. Dessa hittar du på sidan om klassificering och koder.
 • Ta hjälp av vår variabelväljare för att skapa din variabellista. (Variabelväljaren använder sig av makron som du behöver aktivera. Får du ett meddelande om kompabilitetsproblem väljer du Fortsätt.)

Så här gör du din beställning

 • Spara ner och fyll i blankett.
 • Förbered bilagorna som ska skickas med beställningen:
     - Ansökan om etikprövning inklusive alla bilagor.
     - Beslut från etikprövningsnämnd.
     - Variabellista.
 • Mejla beställningsblanketten och bilagor till registerservice

När du skickat in din beställning

1. Vi bekräftar din beställning

När vi fått din beställning mejlar vi en bekräftelse med ett diarienummer.

2. Du får en handläggare

Du får en handläggare som kontaktar dig. Om beställningen inte är komplett eller om det finns några oklarheter, så behöver du och handläggaren reda ut detta. Det kan vara fråga om kompletterande dokumentation, men det kan också handla om att vi inte finner stöd för behandling av vissa uppgifter och att du därför uppmanas att begränsa uttagets omfattning.

3. Vi har ett internt möte med jurist om din beställning

Vi har ett internt möte om din beställning med bland annat beslutande chef och jurist. Om det skulle framkomma nya frågor vid det mötet kontaktar handläggaren dig.

4. Vi skriver en specifikation du behöver godkänna

Specifikationen beskriver vad vi kommit överens om och ger ett ungefärligt pris på beställningen. Du måste godkänna specifikationen via e-post.

5. Vi slutför sekretessprövningen och fattar beslut

När specifikationen är godkänd slutför vi sekretessprövningen och fattar beslut om utlämnande. Beslutet skickar vi tillsammans med information om sekretess och personuppgiftsbehandling till företrädaren för forskningshuvudmannen som formellt sett är den juridiska person som begär ut uppgifterna.

Är forskningshuvudmannen inte en myndighet upprättar vi ett sekretessförbehåll som reglerar hur du som forskare får använda de utlämnade uppgifterna.

Från den 1 november 2017 skickar vi inte längre sekretessöverenskommelser till huvudmannen, utan sekretessinformation. Se närmare information på den här sidan eller kontakta registerservice om du vill veta mer om detta.

6. Vi levererar din beställning

När beställningen är klar skickar vi leveransen i ett rekommenderat brev.

Vad händer efter leverans

 • Gå noga igenom din beställning inom tre månader efter leverans. Vi åtgärdar kostnadsfritt eventuella fel i det levererade materialet om du reklamerar leveransen inom tre månader.
 • Efter cirka en månad skickar vi en faktura för beställningen. 

Kontakt

Registerservice
075-247 30 00

Telefontider till registerservice är måndagar och torsdagar klockan 9–11.