Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Register

Socialstyrelsen förvaltar en rad register för att kunna analysera och följa utvecklingen i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. På den här sidan hittar du en lista över dem.

Hälsodataregister

Socialtjänstregister

Verksamhets- och personalregister

Säkerhet och skydd av våra register

Vi värnar om patientens och brukarens integritet. Registeruppgifter är säkra hos oss och får endast användas i statistik där enskilda inte kan identifieras eller av forskare som kan garantera att uppgifterna skyddas hos dem.

Hos oss skyddas uppgifterna på flera sätt, både genom att fysiskt förvaras där ingen obehörig har tillgång och i en särskild IT-miljö som är helt skild från resten av myndighetens IT-miljö och från Internet. Dessutom har endast ett fåtal utvalda medarbetare tillgång till uppgifterna.