Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Rättspsykiatrisk vård (LRV)

Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningar och landstingens rättspsykiatriska vård regleras i lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Det är domstolen som beslutar om en rättspsykiatrisk undersökning. Frågan som ska besvaras är om en person som är misstänkt för brott har begått brottet under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Det gäller också att undersöka om det finns förutsättningar att överlämna den misstänkte till rättspsykiatrisk vård.

Landstingens rättspsykiatriska vård har samma krav på innehåll och kvalitet på sig som den övriga hälso- och sjukvården, med tillägget att den rättspsykiatriska vården också ska arbeta för att förebygga återfall i brott.

Säkerhetsansvarig ska anmäla till SOS Alarm när patient avviker

När en patient som är dömd till rättspsykiatrisk vård avviker ska Socialstyrelsen skyndsamt pröva om en europeisk arresteringsorder ska utfärdas.

För att det ska vara möjligt ska den som är säkerhetsansvarig vid sjukvårdsinrättningen omedelbart underrätta SOS Alarm. Socialstyrelsen tar emot underrättelsen från SOS Alarm och kan efter behovsprövning begära att polisen utfärdar en internationell efterlysning.

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00