Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Psykiatrisk tvångsvård enligt LPT

Möjligheten att vårda en psykiatripatient under tvång genom till exempel bältning eller inlåsning regleras i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Det är ett stort ansvar att vårda någon mot dennes vilja, och alla har därför rätt att förvänta sig god vård på jämlika villkor. För att någon ska kunna vårdas mot sin vilja krävs att personen lider av en allvarlig psykisk störning, att heldygnsvård på sjukhus behövs och att patienten motsätter sig vården (sluten psykiatrisk tvångsvård) eller behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård).

Socialstyrelsen anser att innehållet i den psykiatriska tvångsvården behöver utvecklas. Beslutsfattare i landsting och regioner bör säkra att patienterna erbjuds varierad och behovsanpassad vård, något som förutsätter att verksamheterna har tydliga uppdrag och tillräckliga resurser.

Publicerat om detta ämne