Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Tvångsvård

Varje dag tvångsvårdas ungefär 3 000 personer i Sverige med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Dessa patienter har ofta stora vårdbehov och behöver omfattande insatser.

Det är ett stort ansvar att vårda med tvång. Den vård som ges mot någons vilja måste vara allsidig, planerad och kunskapsbaserad. Socialstyrelsen anser därför att patienter som tvångsvårdas i psykiatrin bör ha en vårdplan. Tyvärr saknas dock ofta en sådan plan.

Många patienter har barn, men trots detta får blott ett fåtal familjestöd eller ges psykologiska insatser. Psykiatrin borde i större utsträckning ha kontakt med patientens familj och övriga nätverk.

Den psykiatriska tvångsvården har hög beläggning och är även i övrigt mycket tungt belastad, något som påverkar vårdmiljön, vårdinnehållet och patientsäkerheten. Därför är det viktigt att alla aktörer hjälps åt för att förbättra situationen i tvångsvården.