Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Regelverk

EU, riksdagen, regeringen och statliga myndigheter som Socialstyrelsen bestämmer vilka regler som ska gälla för hälso- och sjukvården, tandvården, socialtjänsten, hälsoskyddet och smittskyddet.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) utgår ifrån gällande lagar och förordningar. Riksdagen stiftar lagar och regeringen tar beslut om förordningar.

Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns att läsa på Riksdagens webbplats.

Webbplatsen Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? tydliggör regler om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården.