Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Öppna jämförelser – Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre – Uppföljning av vård och omsorg vid psykisk ohälsa hos äldre

Rapporten ger en översiktlig bild av äldres psykiska ohälsa. Rapporten riktar sig i första hand till beslutsfattare. Den är tänkt att fungera som underlag till förbättring av vården för personer med psykisk ohälsa, till exempel genom att stödja övergripande arbete för att identifiera och prioritera områden där insatser är mer angelägna.

Bilaga

Indikatorbeskrivningar

Sammanfattning

Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem och ett problem för de enskilda som drabbas. Socialstyrelsen har lyft området psykisk ohälsa i en rad tidigare rapporter. I denna rapport framkommer det att psykisk ohälsa är vanligare hos äldre personer som är över 65 år än hos yngre personer som är mellan 18 och 64 år. Även redovisat per län är mönstret detsamma. Det finns även en högre förekomst av psykisk ohälsa hos de personer som har insatser från äldreomsorg eller kommunal hälso- och sjukvård än hos äldre som inte har insatser från kommunen.

Rapporten visar också bland annat att gruppen äldre mer sällan får sina läkemedel utskrivna från specialistsjukvården och att en stor andel av gruppen äldre får istället sina läkemedel utskrivna från primärvården. För gruppen äldre med psykisk ohälsa visar rapporten att en högre andel har förskrivits antipsykotiska läkemedel och tre eller fler psykofarmaka än den yngre gruppen med psykisk ohälsa. Dessutom är det vanligare att äldre personer har läkemedel som bör undvikas.

Rapporten visar även att det är vanligare med suicid hos äldre kvinnor och män jämfört med gruppen yngre. Den grupp där suicid är vanligast är bland män 80 år och äldre.

Läs hela sammanfattningen
Öppna jämförelser 2018– Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-9-12
Format: POD
Antal sidor: 77
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr

Kontakt

Kalle Brandstedt
075-247 30 00