Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp

Rapport som förtydligar och konkretiserar ett antal begrepp inom den palliativa vården, för att ge stöd i utvecklingen av en god och jämlik vård. Den vänder sig främst till beslutsfattare och verksamhetsledningar inom landsting, regioner och kommuner, berörda yrkesgrupper och patientföreningar.

Rapporten ersätter bilaga 1 i Nationellt kunskapsstöd palliativ vård.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har utifrån ett nationellt perspektiv utvärderat den palliativa vården i livets slutskede. I Sverige avlider drygt 90 000 personer årligen, och omkring 80 procent av dessa bedöms ha varit i behov av palliativ vård. Under arbetet med utvärderingen framkom att vissa begrepp inom den palliativa vården uppfattades som otydliga.

Den palliativa vården inkluderar insatser från flera kompetenser och ofta från flera huvudmän. Enhetliga begrepp och termer utgör en grund för att vården ska fungera för den enskilde och vara jämlik över hela landet.

Det främsta syftet med att förtydliga och konkretisera begrepp är att skapa förutsättningar för att patienter i behov av palliativ vård och deras närstående får en god och jämlik palliativ vård.

För att ge stöd till landstingen, regionerna och kommunerna i den fortsatta utvecklingen av den palliativa vården har Socialstyrelsen tagit fram denna rapport som förtydligar och konkretiserar vissa begrepp i den palliativa vården. Dessa begrepp är:

  • palliativt förhållningssätt
  • palliativ vård
  • palliativ vård i livets slutskede
  • brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede
  • brytpunktssamtal vid övergång till palliativ vård i livets slutskede
  • efterlevandesamtal
  • allmän palliativ vård
  • specialiserad palliativ vård
  • specialiserad palliativ verksamhet
  • palliativt konsultteam.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-8-6
Format: POD
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 42 kr

Kontakt

Christina Broman
075-247 30 00