Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2017

Denna årsrapport är en sammanställning över donationsfrekvensen på nationell och regional nivå. Rapporten vänder sig i första hand till vårdgivare, verksamhetschefer och berörd personal inom hälso- och sjukvården.

Sammanfattning

Under 2017 fortsatte antalet organdonatorer att öka. Totalt 188 personer blev faktiska donatorer genom att ett eller flera organ togs tillvara och transplanterades, vilket är en ökning med tre donatorer jämfört med året innan.

På den regionala nivån kvarstår skillnaderna i donationsfrekvens, men skillnaderna är inte lika tydliga som tidigare år.

Under 2017 transplanterades totalt 818 organ. Av dessa organ kom 690 från avlidna organdonatorer och 128 från levande organdonatorer. Donatorernas ålder var mellan 3–86 år, med en medelålder på 53 år.

Behovet av organ för transplantation är fortsatt stort. På väntelistan den 1 januari 2018 fanns ett behov av 817 organ. Av dessa väntade majoriteten på en njure.

Under 2017 avled 40 personer i väntan på att få genomgå en organ transplantation, vilket är en ökning jämfört med året innan.

Till skillnad från organdonation är vävnadsdonation möjlig vid de flesta dödsfall. Av de drygt 1300 vävnadstransplantationer som utförs i Sverige varje år är transplantation av hornhinnor det mest förekommande.

Organ- och vävnadsdonation är en angelägen del av hälso- och sjukvården. Ytterst är det vårdgivarnas ansvar att säkerställa en väl fungerande donationsverksamhet.

Socialstyrelsens utökade uppdrag inom donationsområdet innebär ansvar för nationell samordning, kunskapsstöd till hälso- och sjukvården, informationsinsatser till allmänheten och att underlätta för den enskilde att göra sin inställning till donation känd. Sammantaget skapar detta goda förutsättningar att kunna stödja donations- och transplantationsverksamheterna samt att få fler människor att göra sin donationsvilja känd och därigenom bidra till en ökad donationsfrekvens i Sverige.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-6-22
ISBN: 978-91-7555-467-9
Format: POD
Antal sidor: 50
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 90 kr