Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd vid endometrios – Remissversion

Socialstyrelsen har tagit fram förslag till försäkringsmedicinskt beslutsstöd vid endometrios. Beslutsstödet vänder sig främst till sjukskrivande läkare och Försäkringskassans handläggare.

Remissperioden är avslutad och inkomna synpunkter bearbetas. Den slutliga versionen tillgängliggörs i juni 2018.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har ett samlat uppdrag från regeringen som gäller förlossningsvård och kvinnors hälsa. En del av uppdraget är att myndigheten ska ta fram rekommendationer till försäkringsmedicinskt beslutsstöd vid endometrios, och denna rapport utgör en rapportering av detta deluppdrag. Rapporten är samtidigt en remissversion av det försäkringsmedicinska beslutsstödet vid endometrios.

Endometrios kan, för en del av de individer som har diagnosen, medföra konsekvenser för arbetsförmågan. Smärta är en av de viktigaste komponenterna. Socialstyrelsens förslag till vägledning om sjukskrivning vid olika situationer kopplade till endometrios omfattar akuta smärtskov, suboptimal behandling, försämring i samband med graviditet samt vanliga kirurgiska ingrepp. Underlaget till förslaget till försäkringsmedicinskt beslutsstöd vid endometrios utgörs till stora delar av beprövad erfarenhet genom de sakkunniga som deltagit i arbetet, eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Läs hela sammanfattningen
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd vid endometrios

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-3-20
Format: PDF
Antal sidor: 45
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr