Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Utveckling av en nationell källa för ordinationsorsak - Rapport 2018

Denna rapport presenterar utförda aktiviteter under 2018 för att förvalta och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak avseende läkemedel. Rapporten riktar sig till personer som arbetar med de terminologier och kodsystem som används i den digitala patientjournalen, framför allt vad gäller läkemedel.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2018 fortsätta att upprätthålla och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak inom området läkemedelsbehandling. Syftet med uppdraget är att den nationella källan för ordinationsorsak ska bidra till ökad patientsäkerhet genom en effektivare och säkrare ordinationsprocess. Både ordinatören och patienten ska kunna veta varför en tidigare ordinatör har valt att påbörja, ändra, fortsätta med eller sätta ut en läkemedelsbehandling.

Den nationella källan för ordinationsorsak kommer ingå som en viktig komponent i den kommande nationella läkemedelslistan.

För att uppdatera och vidareutveckla kodsystemets innehåll har Social-
styrelsen genomfört två uppdateringar av den nationella källan för ordinationsorsak så att den omfattar ordinationsorsaker och tillhörande behandlingsändamål för samtliga läkemedel på marknaden den 1 mars 2018 samt en senare uppdatering med aktualitet 1 oktober 2018. Kodsystemet beräknas finnas tillgängligt för implementering i vårdens it-system från och med första kvartalet 2019.

  • För att stödja en bred implementering har Socialstyrelsen
    samarbetat med E hälsomyndigheten inom ramen för deras uppdrag att vidareutveckla det tekniska it stödet för förvaltning och distribution av kodsystemet
  • samverkat med Inera så att en testversion av det kompletta kodsystemet, inklusive kopplingar till läkemedel, nu finns tillgänglig för externa tester via Inera
  • vidareutvecklat riktlinjerna för kodsystemets användning
  • kommunicerat nyttan med kodsystemet i olika forum
  • via Swedish Medtech, branschorganisationen för medicinteknik, bjudit in och arrangerat ett seminarium för information och diskussion kring framtida implementering av kodsystemet i hälso- och sjukvårdssystem.

Socialstyrelsen bedömer att när nationell källa för ordinationsorsak finns implementerad i vården, kommer det för att upprätthålla en god kvalitet, behövas ett löpande uppföljningsarbete av hur kodsystemet används. Med detta som grund kan ett fortsatt utvecklingsarbete bedrivas för att på bästa sätt möta ordinatörernas och patienternas önskemål och behov. Därutöver krävs ett stabilt och effektivt förvaltningsverktyg (it stöd). De erfarenheter som kommer att genereras vid den rutinmässiga förvaltningen kommer med största sannolikhet att peka på ett fortsatt behov av att förbättra och effektivisera även it-stödet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-12-46
Format: PDF
Antal sidor: 17
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Emma Hultén
075-247 30 00

Mer hos oss

Ordinationsorsak