Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

HSLF-FS 2018:54 Utfärda intyg i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården.

Nya föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården

Den 1 mars 2019 börjar våra nya föreskrifter (HSLF-FS 2018:54) om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården att gälla. De nya föreskrifterna i HSLF-FS 2018:54 ersätter Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården m.m.

Bilagor

Bilaga 1 Vårdintyg

Bilaga 2 Läkarintyg - godmanskap

Bilaga 3 Läkarintyg - förvaltarskap

Bilaga 4 Läkarintyg - fullmaktsanställning

Bilaga 5 Dödsbevis

Bilaga 5 a  Tillstånd gravsättning och kremering

Bilaga 6 Dödsorsakintyg

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-12-35
Format: Häfte
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr

Grundförfattning
Beslutad: 2018-11-27
Utkom från tryck: 2018-12-17
Gäller från och med: 2019-03-01