Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Öppna jämförelser 2018 – Enhetsundersökningen LSS

Resultaten visar att personer som deltar i de olika verksamheterna i hög utsträckning har aktuella genomförandeplaner och ofta även dokumentation om individens delaktighet. Rutiner för personalens agerande vid misstanke om att den enskilde har blivit utsatt för våld finns i begränsad utsträckning, i omkring hälften av verksamheterna.

Användarguide

Enkät Bostad med särskild service LSS

Enkät Daglig verksamhet LSS

Resultaten samlade i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du kan hämta färdiga rapporter för enheterna. Nytt för i år är att du här även kan ladda ner en presentation med samlat resultat för de enheter som ligger i din kommun.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

 Läs manualen Socialstyrelsens undersökning LSS, manual till Indikators webbverktyg.

 Hämta användarnamn och lösenord.

Logga in till webbverktyget hos Institutet för kvalitetsindikatorer.

Läs hela sammanfattningen
Öppna jämförelser 2018 – Enhetsundersökningen LSS

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-10-2
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr