Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Statistik om dödsorsaker 2017

År 2017 dog drygt 92 000 personer folkbokförda i Sverige. Hjärt- och kärlsjukdomar och tumörer är de vanligaste dödsorsakerna. Tillsammans stod dessa för närmare 60 procent av dödsfallen år 2017.

2018-11-13 Under rubriken ”Suicid vanligast bland äldre män” angavs att drygt 130 män och drygt 220 kvinnor dog till följd av skadehändelser med oklar avsikt. Detta är nu korrigerat till drygt 130 kvinnor och drygt 220 män.

Bilaga 

Kvalitetsdeklaration

Läs hela sammanfattningen

Statistik om dödsorsaker 2017

Publiceringsår: 2018
Artikelnummer: 2018-10-17
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr