Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Statistik om dödsorsaker 2016

År 2016 dog drygt 91 000 personer i Sverige. Hjärt-kärlsjukdomar och tumörer är de vanligaste dödsorsakerna. Antalet personer som dog till följd av övergrepp minskade jämfört med år 2015, men bland unga män är dessa dödsfall fortfarande på en hög nivå.

2017-09-06, Medianåldrarna i Tabell 1 i faktabladet har korrigerats.
2018-02-22, Åldersgrupperna i Tabell 3 i tabellbilagan har korrigerats.

Bilaga 

Kvalitetsdeklaration

Läs hela sammanfattningen
Statistik om dödsorsaker 2016

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-9-10
Format: PDF
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr