Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Att nivåstrukturera nationell högspecialiserad vård – Socialstyrelsens förslag till arbetsprocess

Socialstyrelsens har tagit fram en arbetsprocess för hur den övergripande målsättningen för nivåstruktureringen ska leda till en jämlik vård av hög kvalitet oavsett var i landet patienten bor.

Sammanfattning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en arbetsprocess för att nivåstrukturera den nationella högspecialiserade vården. I uppdraget anges att myndigheten bör beakta den programområdesstruktur för nationell kunskapsstyrning som är under framtagande av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och föra dialog med kunskapsstödsutredningen Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården (S2015:07). Utifrån dessa förutsättningar och med utgångspunkt i betänkandet Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98) har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till arbetsprocess som omfattar fyra steg:

  • Steg 1 är att ta fram förslag till vårdområden och åtgärder som ska genomlysas. Uppgiften är att med utgångspunkt från patientens vårdkedja inhämta kunskapsläget nationellt och internationellt för att sedan ta fram förslag på områden/hälso- och sjukdomstillstånd som kan bli aktuella för nationell nivåstrukturering.
  • Steg 2 är att ta fram underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård. Socialstyrelsen utser en eller flera sakkunniggrupper för de områden och åtgärder som ska genomlysas. Sakkunniggruppernas uppdrag är att utifrån patientens behov utförligt beskriva den del i vårdkedjan som ska vara nationellt högspecialiserad vård. Sakkunniggrupperna ska även ge rekommendationer om det optimala antalet vårdenheter som behövs nationellt för att uppnå en jämlik och resurseffektiv vård.
  • Steg 3 består av att underlagen skickas ut på en kort remiss.
  • Steg 4 avser beslut om vilka åtgärder som är aktuella för nationell högspecialiserad vård och hur många vårdenheter i landet som ska utföra uppdraget.

Till stöd för arbetet i steg 1 och 2 har Socialstyrelsen tagit fram kriterier och mallar. Arbetsprocessen är tänkt att vara en generisk modell, vilket innebär att den kan tillämpas i olika sammanhang och under olika förutsättningar. Den är således inte beroende av andra pågående initiativ och förslag inom hälso- och sjukvården men den kan med fördel kopplas ihop med huvudmännens planerade nationella programområdesstruktur för kunskapsstyrning.

Socialstyrelsen föreslår att arbetsprocessen testas inom två vårdområden, nervsystemets sjukdomar och kvinnosjukdomar inklusive förlossning, med start under hösten 2017. En tidsplan finns framtagen för att genomföra nivåstrukturering av all nationell högspecialiserad vård under en treårsperiod med start 2018. Under perioden kommer, beroende på om Socialstyrelsen får uppdraget, 80–100 sakkunniggrupper att ta fram underlag för 15–20 vårdområden.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-6-9
ISBN: 978-91-7555-425-9
Format: PDF
Antal sidor: 37
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Kristina Wikner
075-247 33 62

Mer hos oss

Rikssjukvård