Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation 2017 – Medicinsk diagnos, behandling, smittsam sjukdom, överkänslighet och information som kan leda till särskild rutin – Version 2.0

Denna informationsspecifikation beskriver en gemensam nationell rekommendation för hur uppmärksamhetsinformation ska dokumenteras och hanteras på ett strukturerat sätt. Med informationsspecifikationen följer även ett detaljerat urval och en kodverkslista.

Lista över Uppmärksamhetsinformation urval och kodverk

 

Regeringsuppdraget för 2018 är att förbereda implementeringen av informationsspecifikationen i hälso- och sjukvården, utifrån handlingsplanen för 2018 i Nationell läkemedelsstrategi 1.14. Informationsspecifikationen ska uppdateras och de som arbetar med att implementera uppmärksamhetsinformation är välkomna att kontakta Socialstyrelsen för närmare information. Handlingsplan 2018 inom Nationella läkemedelsstrategin

Uppmärksamhetsinformation urval och kodverk

Inom vården och omsorgen kan viss information betecknas som kritisk, det vill säga avgörande för den enskildes säkerhet. Det kan till exempel vara information om att en patient har visat intolerans eller har en överkänslighet. Sådan information benämns vanligtvis som uppmärksamhetsinformation och är särskilt viktig i hälso- och sjukvården där insatser som görs för individen kan vara direkt avhängiga av tillgång till sådan information.

Hälso- och sjukvårdspersonal behöver uppmärksammas på denna information för att förhindra att en patient kommer till skada, eller för att förhindra att andra patienter eller personal skadas eller utsätts för risker. Uppmärksamhetsinformation både skapas och används i verksamheterna, och ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter dokumenteras i patientjournalen.

Det har funnits en otydlighet kring rekommendationer och nationella överenskommelser om vilken information som ska ingå och hur den ska dokumenteras. Därför har Socialstyrelsen tagit fram en informationsspecifikation med en kodverkslista.

Detta är andra versionen av Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation som är framtagen 2017.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-6-16
Format: PDF
Antal sidor: 68
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr