Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationell informationsstruktur 2017

NI 2017 års vidareutveckling fokuserar på innehåll som har störst betydelse för dagens praktiska användning av NI. I denna version ingår också tillämpningsanvisningar. Socialstyrelsen tar kontinuerligt emot synpunkter och förslag från intressenter och användare, på innehåll och behov av utveckling.

Tillämpning av NI

Tillämpningsanvisningar

Hur NI vidareutvecklas 

Arkitektur och metodbeskrivning

Modeller för utskrift

Modeller för vård och omsorg

Modeller för hälso-och sjukvård

Modeller för socialtjänst

Sammanfattning

Socialstyrelsen utvecklar och förvaltar en gemensam informationsstruktur som innefattar nationell informationsstruktur (NI) och olika delar i ett nationellt fackspråk; hälsorelaterade klassifikationer, referensterminologin Snomed CT och Socialstyrelsens termbank.

NI är en referensmodell som beskriver verksamheten inom vård och omsorg på en generisk nivå och består av modeller för process, begrepp och information. Modellerna ska användas för att identifiera, beskriva och strukturera information som ska dokumenteras i patientens eller brukarens kontakter med vård och omsorg. Syftet med NI är att utgöra en grund för utvecklingen av en strukturerad dokumentation. Med NI som referens skapas möjligheter att beskriva den information som ska kunna utbytas och hur den ska struktureras för att, om lagen tillåter, kunna återanvändas i olika syften.

NI är ett verktyg för att uppnå semantisk interoperabilitet inom och mellan olika aktörer och system.

NI beskriver inte ett it-stöd, utan den information som behövs i verksamheten och hur den ska struktureras för att kunna återanvändas i olika syften. NI kan användas vid kravställning på it-stöd. De primära målgrupperna för NI är flera olika intressenter inom vård och omsorg, exempelvis beställare av it-stöd, myndigheter samt de som utformar och tillhandahåller it-stöd och e-tjänster.

Socialstyrelsen har tidigare publicerat tre versioner av NI (2015:1, 2015:2 och 2016:1) och tar kontinuerligt emot synpunkter och förslag från intressenter och användare, på innehåll och behov av utveckling. Denna rapport presenterar version 2017 av NI samt en tillämpningsanvisning. Rapporten beskriver även den metod som används i vidareutvecklingen.
Den nya versionen av NI fokuserar det innehåll som har störst betydelse för dagens praktiska användning av NI.

Begrepp som i föreliggande version har tillkommit för både hälso- och sjukvård och socialtjänst är Samtycke och Samtyckesbeslut.

Begrepp som tillkommit eller ändrats avseende socialtjänst är Aktualisering, Individuellt inriktad insats och Aktivitet (inom socialtjänst).

Begrepp som utgått i begreppsmodellen för hälso- och sjukvård är Hälso-problem, Egenuppfattat hälsoproblem, Professionellt uppfattat hälsoproblem, Önskat hälsotillstånd och Avsett hälsotillstånd. Definitionen av Hälsotillstånd tas bort och anmärkning ändras enligt termbanken.

Det nya attributet Skala har tillkommit i klassen Observation i informationsmodellen för hälso- och sjukvård.

Attributet Lokalisation i klassen Aktivitet har utgått från informationsmodellerna för hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Läs hela sammanfattningen

Nationell informationsstruktur 2017

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-5-35
Format: PDF
Antal sidor: 134
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr