Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Utvärdering av tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen och det särskilda tandvårdsbidraget – Delrapport

Delrapporten innehåller en sammanställning av svårigheter för tillämpningen av tandvårdsstöden som regleras genom tandvårdsförordningen och STB samt en redovisning av statistik om användningen av särskilt tandvårdsbidrag.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har börjat utvärdera tandvårdsstöden som regleras i tand-vårdsförordningen och det särskilda tandvårdsbidraget (STB). I den här delrapporten redovisar vi resultatet av det inledande arbetet med uppdraget. Myndigheten har tagit fram statistik för att belysa utnyttjandet av STB på nationell nivå och genomfört en sammanställning av tidigare beskrivna svårigheter för tillämpningen av tandvårdsstöden under 2000-talet.

Resultaten visar följande:

  • Det finns flera problem för tillämpningen av tandvårdsstöden som regleras genom tandvårdsförordningen och STB som tidigare har lyfts: 

- Kunskap saknas om munhälsa bland personal inom hälso- och sjukvården och omsorgen

- Stöden är underutnyttjade av aktuella målgrupper 

- Information om stöden når inte ut.

- Det finns problem med samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård och kommunal omsorg. 

- Landsting, regioner och kommuner upplever att regelverken är oklara och att det leder till tolkningsproblematik

- Administrationen kring stöden är krånglig.

  • Det är få som utnyttjar STB sett i relation till det antal som beräknades vid införandet av bidraget 2013. Dock ökade användningen av STB årligen mellan 2013- 2016.
  • Det är färre män än kvinnor som utnyttjar STB.
  • Det är stor skillnad mellan låg- och högutbildade när det gäller besök till tandvården. Bland besökarna till tandvården finns en mindre andel perso-ner med enbart grundskoleutbildning, jämfört med personer med gymnasial – eller eftergymnasial utbildning.
  • Det är små eller inga skillnader mellan låg- och högutbildade i utnyttjandet av STB.
  • Besöksfrekvenserna för att utföra två eller fler STB- åtgärder hos tandvården ökade mellan 2013 -2016 i de undersökta patientgrupperna Sjögrens syndrom, cystisk fibros, ulcerös kolit och Crohns sjukdom.
  • Vid ett fåtal tandvårdsmottagningar erhåller en majoritet av personer i de undersökta patientgrupperna STB.
Läs hela sammanfattningen
Utvärdering av landstingsfinansierade tandvårdsstöd och särskilt tandvårdsbidrag

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-5-34
Format: PDF
Antal sidor: 59
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Kristina Lindholm
075-247 30 00

Mer hos oss

Tandvård