Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Förskrivning av adhd-läkemedel 2016 – Utvecklingen av incidens och prevalens

Denna rapport redovisar analyser av utvecklingen av förskrivningen av adhd-läkemedel. Analyserna baseras på uppgifter som har hämtats från myndighetens nationella läkemedelsregister. Rapporten vänder sig i första hand till professionen inom hälso- och sjukvården men även andra som till exempel skola, socialtjänst och den allmänt intresserade.

Sammanfattning

Socialstyrelsen konstaterar att förskrivningen av adhd-läkemedel till både barn och vuxna fortsätter att öka. Bland pojkar och flickor 10–17 år är andelen med läkemedelsuttag högst. Under 2016 hade 5,5 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna minst ett uttag av något adhd-läkemedel.

Det finns stora regionala skillnader i landet beträffande förskrivningen av adhd-läkemedel. I dag är det inte fullständigt känt vad som kan ligga bakom dessa skillnader. Socialstyrelsen ser det dock som angeläget att orsakerna till skillnaderna studeras närmare i fortsatta studier. Det är till exempel angeläget att, en till synes orimligt, låg förskrivning inte tyder på att personer med adhd saknar tillgång till adekvat vård.

Om hänsyn tas till hur många som faktiskt antas ha adhd i befolkningen, är nivån på förskrivningen i dag något högre än förväntat enligt Socialstyrelsen. Om utvecklingen fortsätter i den riktningen är det angeläget att öka kunskaperna om vad som ligger bakom. Det kan vara så att vissa inte uppfyller alla kriterierna för en fullständig adhd-diagnos men likväl har symtom som behöver hanteras med läkemedel. Det är viktigt att detta i så fall underbyggs vetenskapligt och kliniskt, och samordnas inom vården.

Socialstyrelsen har även belyst aspekter på nivån av förskrivningen som komplement till årliga uttag av adhd-läkemedel. Dessa analyser beaktar bland annat att det förekommer uppehåll i behandlingen eller att behandlingen är avbruten. Även om behandlingen är slutgiltigt eller tillfälligt avbruten kan individen fortfarande vara i behov av annan behandling eller stöd. Analyserna pekar på att fler är drabbade av adhd än vad årlig läkemedelsförekomst visar. Mot bakgrund av detta menar Socialstyrelsen att sjukdomsbördan vid adhd är stor och i förlängningen utgör en utmaning för olika aktörer som exempelvis vård och skola att vara avpassad att möta behovet vid adhd.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-5-32
Format: PDF
Antal sidor: 32
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Peter Salmi
075-247 30 00

Mer hos oss

Adhd

Psykisk ohälsa

Mer hos andra

Adhd på Kunskapsguiden