Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

ASI-manualen – anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning – reviderad version 2017

Det här är en reviderad version av ASI-manualen. Manualen har uppdaterats och vissa anvisningar har förtydligats. Information som inte längre är aktuell har tagits bort och ersatts.

Manual för ASI Spel och ASI Spel Uppföljning

Formulär till ASI-intervjun

ASI-Grund

ASI-Grund ifyllbar

ASI-Grund manuellt ifyllbar

ASI-spel Grund ifyllbar

ASI-Uppföljning

ASI-Uppföljning ifyllbar

ASI-Uppföljning manuellt ifyllbar

ASI-spel Uppföljning ifyllbar

ASI-Återkoppling

ASI-Återkoppling ifyllbar

ASI-Återkoppling manuellt ifyllbar

Sammanfattning

Socialstyrelsen utvecklar och sprider kunskap om standardiserade bedömningsmetoder och evidensbaserade behandlingsmetoder. Viktiga delar i detta arbete är att kvalitetssäkra metoder och att bidra till att de används i det sociala arbetet.

ASI-intervjun är en standardiserad metod för bedömning av missbruk och missbruksrelaterade problem. De två varianterna ASI Grund och ASI Uppföljning används för att dokumentera och systematisera uppgifter som har relevans i utredning respektive uppföljning av klienter med alkohol- och narkotikarelaterade problem. Den innehåller också förändringsmått. Dessutom kan ASI-intervjun användas för systematisk uppföljning av klientgruppers behov och förändring. De klientuppgifter som då sammanställs bildar ett underlag för planering och utveckling av insatser.

ASI-intervjun är baserad på en översättning av den femte amerikanska versionen, ASI 5[1,2]. Socialstyrelsen har förvaltat ASI-intervjun och bidragit till den ökande användningen allt sedan den första officiella svenska versionen av ASI-intervjun publicerades 1996. Sedan dess har vissa förändringar genomförts. Den anpassades [3] till EuropASI 1998. ASI Grund, ASI Uppföljning och ASI återkoppling fick ny layout och uppdaterades språkligt 2009[4]. 2013 genomfördes bland annat en uppdatering av narkotiska preparat och manualen försågs med frågestöd som underlättar för intervjuaren. Inför denna omtryckning har bland andra följande tillägg gjorts:

  • En ny fråga i ASI Uppföljning D 16 B: Hur stora är dina skulder?
  • För Frågorna H10, H11, H16 H17 ASI Grund H9, H10, H15. H16 i ASI-uppföljning har svarsalternativen och anvisningar kompletterats för att underlätta kodning av svaren för personer som har två föräldrar av samma kön. Av samma anledning har anvisningar lagts till för Missbruk, psykiska problem och kriminalitet i släkten.
  • Fråga D18/D12 har svarsalternativet pengar för prostitution ersatts med ”ersättning för sexuella tjänster”
  • F4 Våldsbrott i ASI Grund och ASI Uppföljning har ”våld i nära relationer, sexualbrott” har lagts till inom parantes
  • En ny anvisning som har tillkommit är att N inte längre används i skattningar under Arbete och försörjning.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-3-18
ISBN: 978-91-7555-416-7
Format: Bok
Antal sidor: 136
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 88 kr