Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning

De nationella riktlinjerna är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas när det gäller vård vid depression och ångestsyndrom.

Bilagor

Tillstånds- och åtgärdslista

Kunskapsunderlag

Metodbeskrivning

Indikatorer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer

Internationell utblick SIRONA 2017

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-12-4
ISBN: 978-91-7555-436-5
Format: Bok
Antal sidor: 132
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 140 kr