Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Digitaliseringen av Socialstyrelsens produkter och tjänster 2017

Rapporten redovisar Socialstyrelsens resultat av arbetet med uppdragen som har bedrivits i ett antal delprojekt under 2017. Uppdragen är en del av Socialstyrelsens flera digitala satsningar.

Sammanfattning

Staten och SKL har sedan 2006 ingått överenskommelser för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågan högre prioritet i hälso- och sjukvården. Syftet är att utveckla sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen bland annat genom att ge landstingen ekonomiska drivkrafter att prioritera sjukskrivningsfrågan för att åstadkomma en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess. Överenskommelserna har också omfattat Socialstyrelsens och Försäkringskassans arbete i frågan.

I samband med överenskommelsen mellan staten och SKL, En kvalitets-säker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017–2018, har Socialstyrelsen i sammandrag fått följande uppdrag:

  • Utvärdera och vidareutveckla försäkringsmedicinskt beslut-stöd (FMB) när det gäller informatik, teknik och innehåll
  • Utveckla en kodverksserver för ett antal terminologier, klassifikationer och kodverk som förvaltas av Socialstyrelsen
  • Utreda och där det är möjligt anpassa intygsföreskriften så att den stödjer en digital intygshantering
  • Vidareutveckla direktåtkomsten till registret för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HoSp-registret)
  • Utveckla möjligheten att ta emot dödsorsaksintyget från Ineras intygsapplikation Webcert.

Bedömningen är att alla uppdragen går enligt tidsplan och det innebär leveranser enligt överenskommelsen senast under 2018. I denna rapport redovisas 2017 års arbete och leveranser. Utifrån överenskommelsen ingår Socialstyrelsen i samarbeten med Försäkringskassan, SKL och Inera inom ett flertal av projekten.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-12-33
Format: PDF
Antal sidor: 15
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr