Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Utveckling av en nationell källa för ordinationsorsak - Slutrapport 2017

Denna slutrapport presenterar utförda aktiviteter under 2017 för att förvalta och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak avseende läkemedel. Rapporten riktar sig till personer som arbetar med de terminologier och kodsystem som används i den digitala patientjournalen, framför allt vad gäller läkemedel.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2017 fortsätta att förvalta och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak avseende läkemedel. Syftet med uppdraget är att den nationella källan för ordinationsorsak ska bidra till ökad patientsäkerhet genom en effektivare och säkrare ordinationsprocess. Både ordinatören och patienten ska kunna veta varför eventuell tidigare ordinatör har valt att påbörja, ändra, fortsätta med eller sätta ut en läkemedelsbehandling.

För att uppdatera och vidareutveckla kodsystemets innehåll har Socialstyrelsen:

  • Uppdaterat den nationella källan för ordinationsorsak till att omfatta ordinationsorsaker och tillhörande behandlingsändamål för samtliga läkemedelsprodukter på marknaden den 15:e september 2017. 
  • Analyserat hur kodsystemet skulle kunna kompletteras för att motsvara NT-rådets uppföljningsbehov kring rekommendationer som avser nya läkemedelsterapier.
  • Tagit fram en termlista med ändrings- och utsättningsorsaker, som är tänkt att användas för att dokumentera orsaken till att en läkemedelsbehandling ändras eller sätts ut.

För att verka för att kodsystemet ska komma i användning har Socialstyrelsen:

  • Gjort de Snomed CT-kodade termerna för ordinationsorsaker och motsvarande behandlingsändamål tillgängliga för användare.
  • Genomfört en pilotstudie kring dokumentation av ordinationsorsak i Pascal.
  • Kommunicerat nyttan med kodsystemet i olika forum, t.ex. Vitaliskonferensen, Socialstyrelsens användarforum och referensgrupp med landstingsrepresentanter.
  • Samarbetat med E-hälsomyndigheten inom ramen för deras uppdrag att ta fram ett tekniskt it-stöd för förvaltning och distribution av kodsystemet.

Socialstyrelsen har identifierat aktiviteter som behöver genomföras för att den nationella källan för ordinationsorsak ska kunna implementeras brett. Det handlar främst om att:

  • Driftsätta det it-stöd som E-hälsomyndigheten tar fram.
  • Vidareutveckla de riktlinjer för kodsystemets användning som Socialstyrelsen redan tidigare har publicerat.
  • Tillgängliggöra en testversion av det kompletta kodsystemet.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2017
Artikelnummer: 2017-10-37
Format: PDF
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Karin Ahlzén
075-247 30 00

Mer hos oss

Ordinationsorsak