Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Blåsdysfunktion hos äldre personer – Indikatorer vid urininkontinens och andra symtom vid vård av äldre personer i särskilt boende eller hemsjukvård

Rapporten innehåller en beskrivning av indikatorer som kan användas vid vården och omsorgen om äldre personer med blåsdysfunktion i särskilt boende eller hemsjukvård. Den vänder sig till beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom särskilda boenden och hemsjukvård.

Informationsblad

Sammanfattning

Projektets uppdrag var att genomlysa området blåsdysfunktion samt ge förslag på nya indikatorer som kan användas vid förebyggande arbete för äldre som riskerar att drabbas av urininkontinens.

Tidigare har vanligen begreppet urininkontinens använts för att beskriva området. Indikatorer för urininkontinens hos personer i särskilda boendeformer introducerades för första gången genom Socialstyrelsens Kommun- och enhetsundersökning 2012. Det är en undersökning som genomförs årligen i arbetet med öppna jämförelser socialtjänst och hemsjukvård. I denna rapport används den bredare benämningen blåsdysfunktion som förutom inkontinens även omfattar urinläckage, urinträngningar, tömningsproblem och efterproblem.

Blåsdysfunktion drabbar framför allt äldre personer, både kvinnor och män är utsatta. I Sverige har drygt 530 000 personer över 65 år besvär och nästan 80 procent av alla personer i särskilt boende har sådant läckage att de behöver använda inkontinenshjälpmedel. När övriga blåsproblem såsom urinträngningar, tömningsproblem samt efterproblem tillkommer så är prevalensen ännu större. Blåsdysfunktion är inte en del av det naturliga åldrandet utan orsaken hittas ofta i bakomliggande sjukdom eller funktionsnedsättning. Den enskilde ska erbjudas den hjälp som finns att få enligt tillgänglig kunskap. Oftast handlar det om små och enkla åtgärder som är lätta att genomföra.

Utebliven utredning och uteblivna åtgärder orsakar onödigt lidande och ökar risken för komplikationer vilket i sin tur kan ge ökade kostnader för samhället.

För att stärka utvecklingen inom området behöver vården av personer med blåsdysfunktion struktureras och personalens kompetens på området många gånger utvecklas. Indikatorer på området ger underlag för verksamhetsutveckling, uppföljning och jämförelser.

Projektet föreslår följande indikatorer eller bakgrundsinformation för användning i vården och omsorgen om äldre personer i särskilt boende eller hemsjukvård:

  1. Andel äldre personer som behandlas med kvarliggande urinkateter.
  2. Andel äldre personer som har kvarliggande urinkateter med dokumenterad indikation avseende denna behandling.
  3. Andel äldre personer med blåsdysfunktion med aktuell (ej äldre än 12 månader) basal utredning avseende blåsdysfunktion.
  4. Andel äldre personer med blåsdysfunktion som har individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel.
  5. Andel äldre personer med blåsdysfunktion som efter en basal utredning, erhållit minst en åtgärd eller behandling, utöver individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel eller kateterbehandling.
  6. Andel äldre personer med blåsdysfunktion som har toalettassistans som behandling.
  7. Andel sjuksköterskor som har specifik utbildning inom blåsdysfunktionsområdet.
  8. Förekomst av rutiner (lokalt vårdprogram) för vård och behandling av äldre personer med blåsdysfunktion i kommunal hälso- och sjukvård.

Som datakällor för flera av indikatorerna kan befintliga informationskällor användas, exempelvis Socialstyrelsens årligt återkommande enhetsundersökning (Öppna jämförelser) och det nationella kvalitetsregistret Senior alert.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-9-33
Format: PDF
Antal sidor: 40
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr