Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

HSLF-FS 2016:87 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Läs hela sammanfattningen
HSLF-FS 2016:87 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild service för vuxna

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-9-24
Format: Häfte
Antal sidor: 2
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 70 kr


Ändringsförfattning
Beslutad: 2016-09-06
Utkom från tryck: 2016-09-15
Gäller från och med: 2016-11-01