Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Metoder för radiologisk åldersbedömning – En systematisk översikt

Rapporten kartlade vilken kunskap som fanns om radiologiska metoder för medicinsk åldersbedömning vintern 2015/2016.

Förtydligande om rapporten Metoder för radiologisk åldersbedömning (2016)

Socialstyrelsen har under 2018 gjort en översyn av den tidigare rapporten Metoder för radiologisk åldersbedömning – En systematisk översikt från 2016. Som ett förtydligande redovisas här en kompletterande metodbeskrivning, det vetenskapliga underlaget för beräkningarna och Socialstyrelsens slutsats.

De uppgifter om sammanvägda risker för felaktig åldersbedömning som redovisats i rapporten från 2016 bedöms vara oklart redovisade, inklusive hur heterogeniteten i de vetenskapliga rapporterna har hanterats i beräkningarna. Inga sammanvägda risker har i efterhand beräknats på det då aktuella vetenskapliga underlaget. Utifrån detta, och att det publicerats ny forskning sedan dess, bedöms rapporten vara inaktuell.

Myndighetens översyn förändrar däremot inte rapportens huvudsakliga slutsats – att åldersbedömning via magnetkameraundersökning är en metod som utifrån kunskapsläget 2016 hade stöd men borde studeras vidare, vilket också har gjorts.

Myndigheten hänvisar här i första hand till en ny rapport från 31 maj 2018: Om magnetkamera vid bedömning av ålder. En studie av validiteten i radiologisk undersökning. Av resultaten framgår att det finns förutsättningar att använda magnetkamera som ett stöd för medicinsk åldersbedömning av främst pojkar/män. Med den bildteknik som i dag används i Sverige för bedömning av benmognad i övre delen av knäleden, framgick att en korrekt bedömning av 18-årsgränsen gjordes för 97 procent av de pojkar som undersöktes.

Beställ eller ladda ner rapporten Om magnetkamera vid bedömning av ålder

Beställ eller ladda ner rapporten Åldersbedömning inom ramen för asylprocessen – en etisk analys

Beställ inaktuella rapporter från Socialstyrelsens arkiv

Läs hela sammanfattningen
Metoder för radiologisk åldersbedömning

Publiceringsår: 2016
Artikelnummer: 2016-7-4
Format: PDF
Antal sidor: 88
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr